Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (379,5 KB)
JPG (338,8 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


176 Pritileohim paa Enehandel
1614. udenlands at före og paa fremmedc Steder at forhandle
28. April. og selge, hvor de best kunde.
Og efterdi vi forfarer, at 21 Hafner paa for" vort
Land Island ere, som behövis aarligen at beseiglis, da have
vi naadigst samtökt, at vore Dndersaatte udi for' vor
Kjöbstad Kjöbenhavn mue og skulle have disse 11 Havner:
Den 1) Grindvig; 2) Kiblevig; 3) Hafnefjord ; 4) Dyrefjord;
5) Isefjord; 6) Hopshus; 7) Reved; 8) Grundefjord;
9) Holmen; 10) Stekkelsholm ; 11) Bergefjord. — De udaf
Malmó skulle beseigle disse efterskrefne to Hafncr: Pa-
trisfjord og Vapnefjord. — Dc udaf Hclsingör muc beseigle
dissc cfterskrefne8 Hafncr: den 1) Stapcn; 2) Buder; 3) Kom-
mervog; 4) Spakonefellds-Höfde; 5) Akkeröen; 6) Röder-
fjord; 7) Örcbakk; 8) Husevig. — Dcrsom bcfindis llere
Hafner end som dissc 21 Hafner, som nu erc forsagde,
at skulle besciglis, da skal forne tre Steders Kjöbmend
forpligt vere mere Hafner at beseigle, eftcrsom de derora
af os bliver bcfalit og Landscns Nötlörftighed det ud-
krever. — Dersom nogen Kjöbmand döde, da skal det
vere haus eflcrladcndis Huslru eller ogsaa hans Börns
Vergc paa Bötncnis Vegne frit fore ved samme Handcl
at blive, og at indiredc udi den afdöde Mands Sted, om
de saa formuendis ere, at de det til Gafns gjöre kunde.
For denne Benaading skal for"' vore Uodersaatte
udi de for°* trende Steder vere forpligtig at udgive til
os og Kronen af hvcr Havn, som de aarligen bcsöger,
sextan gamle Daler; og dennom aaiiigen fornöic vor
Lensmand der samrae sleds, inden dc der fra Landct igjen
seigler, og derpaa tage haus Bevis; saa fremt det ikke
skeer, de da ikke denne vor Bcnaading vil have forbrudt,
og skal deGne Forordning, som vi nu her udi gjort haver,
angaa nu udi Aprili Maaued udi nerverende Aar 1614,
og cndes udi samme Maaned udi Aar 1625, som er elve
Aar, og eflerdi en part af de islandske Udredere deris Skibc
allercde er afseiglede, og en part ligger sciglferdig, saa
dennc vor nye Korordning udi dettc nervercnde Aar ikke
nu slrax kan fuldkommeligcn udi Verk stillis, da maa