Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (377,7 KB)
JPG (315,2 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Pmvilegicm vkk Ehehasdel. 177
den blive udi dette nerverende Aar efter vor forige Be-
caading, og udi tilkommende Aar begyndis, og sideu
udi alle maader som forskrevit staar holdis og efterkom-
mis. Dog dersom udi midlerlid gjöris fornöden, denne vor
naadigste Forordning med flere Artikle at forbedre, eller
ogsaa disse, som forskrevit staar, at forandre, da ville vi
sligt have os forbeholdit.
Thi forbjude vi alle, ehvo de helst cre eller vere
kunde, serdelis vor Befalingsmaud paa for" vort Land
Island, hans Fogedcr, Laugmand og Laugrettismend,
samt menige Landsens ludbyggere der sammesteds og
alle andre: for"e vore trende Kjöbsteders ludbyggere paa
dette vort udgivneBref, Banaadingog Privilegium at hindre,
eller udi nogen Maade F?rfang at gjö're'. Givet paa vort
Slot Kjöbenhafn d. 28. April Anuo 1614.
Reskript lil Lensmand Heiluf Daa, ang. 30. April.
Falkefangst, samt om Skoleme. Khavn 30.
Apfil 1614. •- Norske Tegn. III, 435 b; M. Ket. II, 259-60.
Christian den Fjerde &c. V. G. T. Vid, at vi sende
dig Gisle Thordsön. Laugmaud der paa vort Land Island,
hans Bref, udi hvilket han forlöver en Engelsk, ved
Nafn Ilenrik Buchston at fange Falke der paa Laudit, og
eftcrdi saadant er imod voris Höilied og vore Ludersaatler
det bverkén self maa gjöre, ei heller andre det at for-
lóve', bede vi dig og ville, attu hannom derfore med
Bellen tiltaler, over hannom hcnder Dom og sideu efter
Dommens lndhold hannom samrne sin Forseelse lader af-
tinge, og hvis han udi saa Maade derfore aftingendis
vorder, altu det siden lader före os til Begenskab,
1 Iige maade efter som vi komme udi Forfaring, at
med Skolerue der paa Landit skal gaa mögit uretteligen
til, idet at udi Skolerue fra Paaske og til Sanct Mortens
Dag fast aldelis ingen Skolebörn holdis, og Bisperne dog
0 Reskr. 17. Mai 1662.
/. B. i2