Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (380,3 KB)
JPG (310,5 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


178 Reskiiipt OJr SKOtERNE.
1614. alligevel bcholder deo aarlige Rente og Indkomst, som
30. April. dertil er lngd, bede vi dig og ville, at du med Flid Jader
"" forfare, hvor mange Slioleböru udi sidst forleden Aar
emcllom for1" Paaske og Sanct Mortensdag udi for"
Skoler ere bleven boldne, og henholder Bisperne, at de
for for°* Aars Reute og Indkomst, som lil Skolerne er
lagt, hvor den er bleven anveud og aulagd, gjörer rigtig
Rede og Regenskab og siden det os lader tilslille, paa
det vi deraf al Leiligheden kunde forfare og lade gjöre
Forordning hvorledis dermcd hcrcfter skal forholdis og
tilgua. Dermed &c. Givito. sv Kjöbenhafn d. 30. Aprilis
Anno 1614.
1617. Reskript tiJ Lensmano* Herluf Daa, om Re-
6^_Mai. vindication af en Domkirkejord, samt om Præsters
Kaldelse. Kronborg 6. Mai 1617.—NorskeTegn.
IV, 21; M.Ket. II, 2G7; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 59.
Christian den Fjerde &c V. G. T. Vid, at vi naa-
digst ere kommen udi Foifaring hvorledis der skal vere
en Gaard paa vort Land lslaud, ved Nafn Vellir, som
tilforn havcr Hgget til Ilolc Domkirke der sammesteds,
og dcrfra kommcn formedelst eu voris Lensmands Cou-
íirmats, som han dcrpaa skal have udgivil, hvilket ikke
udcn voris naadigst Bevilling kunde skee, og er dertil
med directe imod voris kjere Uer Faders Koning Frederik
höiloflig Ihukommelse Missive.1; thi bede vi dig og villc,
at du endeligen mcd det allcrförste ved Lou'g og Ret
foí— Vellcr Gaard igjcn dcler og forskaffcr til for" Dom-
kirkc, saa fremt du 'ikke deifor vil stande til Relte2.
Og eflersom os og undcrdanigst bercttis, hvorledis
der skal vere nogle Sogncr der paa Landit mitt udi Iler-
') 22. April 1579, jevnf. 16. April 1556.
2) Dom alsagt af 6 Mænd paa Seíla i Skagafjorden 16. Dec.
1017 om Tilbasegivelse af Gaarden Vellir Cndes i Origina!
i Bispe-Arohivet i Island: «Bréf frá Hólum». B (Papir)
Fasc. IV. Nr. 21.