Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (361,6 KB)
JPG (318,6 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


RESKnirT oai Præsters Kaldelse 179
rederne, sora til Provisterne skal vere af Arildstidudlagt, 1617.
da bedo vi dig udi lige raaader og ville, at naar nogen 6. MaL
af de Provister bort döer, som allid sedvanligen udi et
vist Kald residerit haver, at da af de foroemsle og skik-
keligsíc Prester der omkring nogle lader sig höre og siden
tagis en til l'rovist igjen af dera, dog saa, at Böuderne
paa deris Reltighed, at kalde sig en Sogneprcst efter
Ordinantsen, intet afgaar.
Og som vi erfarer, at vore Lensmend, som vi for"
vort Land naadigst have med forlent, have taget dennom
udi Brug at udgive Exspektanls-breve til unge Karle,
som Sognerne efter de forrige Presters Död og Afgang
skulle njude og bekomme, hvilliet er boede imod Ordi-
nantsen &c.: da ville vi hermed saaledis have forholdit, at
du dig aleniste dermed, saavel som med de Pcrsoner
som til Skoleme skal brugís, efter Ordinantsen og Skole-.
Fundation1 forholder. Dermed o. s. v. — Datutn Cron-
neborig dea 6. Mai Anno 1617.
Reskript til Herluf Daa, ang. Revindication 1618.
af Stiftelsers Jordegods, Skoleme, Tiender m. v. ^^p^
Kjöbenb. 1. April 1618. — Norsjte Tegn. IV, 72;
M. Ret. II, 270; Finn. Joh. Hist. Ecct. Isl.'UI, 60.
Chrislian den Fjerde &c V G. T. ViJ, at vi naadigst
kommer udi Forfaring, at adskilligt Gods og Eiendom
skal vereSkoIerne og Kirkerne der paa vort Land Island
frahevet: da bede vi dig og ville, at du om den Leilighed
flitleligen lader forfare hos Bisperne der paa Landet, og
fornefnde Eiendora ved Lov og Ret igjen uden al Cnd-
skylding lader indtale. — Sammeledis ville vi, attu
skulle tilholde for" Bisper, at de aarligen hid til Univer-
silelet udaf hver Skole der paa Landet lader fremsende
een dyglig Person i det ringeste, som sig udi bogelige
Konster kunde öve og udi Fremtiden der paa Landit
blive brugt. Og eftersom der os ogsaa uuderdauigst for-
') 20. Marts 155í> (? — M. Ket. I, 359 ff).
12*