Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (392,1 KB)
JPG (324,2 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


180 RESKIIIPT OM SkOLEHNE M. V.
berettis, at Skolen ikke kan det gandske Aar igjennom
opholde Börnene, der saramesteds freqventerer, da ere vi
naadigst tilfreds, at de paa en tre eller lire Jlaaneders
Tid mue om Uösten blive hjemme hos deris Foreldre,
dog at dcr ellers, det meste mueligt er, havis flittige Ind-
seende med deunom. — Eftersom og Bispen for synden
der paa for1" vort Laud Islaad underdanigst beklager
sig, at der ikke tiendis i haus Slift som i det Stift for
norden, ville vi udi lige maade at du dig derom skal
flitteligen erkyndige, og dig siden imod os erklerer, om
saadant kan skee os udeu Skade og den fattige Almue.
Hafniæ L.Aprilis Anno 1618.
1(519. AabentBrevomSysselmændsEmbedseed. Khavn
20. Aprú\ 20. April 1019. — Norske Reg. 4, 73; M. Ket. II, 283
med Datum 21. Apri).
Vi Christian den Fjerde &c. G. V., at vi af syn-
derlige Aarsager og Cetenkcnde naadigst for got haver
anseet, at alle Sysselmendt'ne paa vort Land lsland, de som
nú ere eller her efter kommendis vordcr, skulle altid her
efter, og indtil vi anderledis dcrom foiordnendis vorder,
gjóre vor Lensmand, som Landit paa vore Vegne udi
Befaling haver, den som nu er eller her eflerkommendis
vorder, deris Eed, at de ville vere os ogRiget og Lande1
huld og tro udi alle maader, saa ogsaa udi alt hvis dcris
Bestilling er vedkommcndis og vor Lensmand dennom ellers
paa vore Vegne befalendis vorder, sig troligen, erligen,
ílitteligen og oprigteligen ville forholde, efter som de for
Gud agtcr at forsvare og foros ville vere bekjendt. Hvorefter
vor Lensmand, saa og for°e Sysselmend sig endeligen skulle
have at rette og forholde. Ladendis det ingenlunde. Givet
paa vort Slot Kjöbenhafu den 20. Aprilis Anno 1619.
20. April. Reskript til Lensmand Frederik Friis, ang.
Oppebörsel af Gjaftold og Gjaffisk. Khavn
') Saal. Reg. — «Os og vote Rigér ög vor Lánd», M. Ket.