Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,3 KB)
JPG (321,3 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


182 RESKMTT 031 CnitlSTFÆJORDER.
imod Islands Lou og gammel Sedvan der paa Landit)
ligesom tilforne af Arildstid sltced er, dermed forholdet
have. Givet paa vort Slot Kjöbcuháfn den 21. Aprilis
Anno 1619.
21. April. Reskript t'ú Lensmand Frederik Friis, ang.
Tilsyn med Christfæjorder (Fattiges Jordegods).
Khavn 21. Apiil 1619. — Originalen er i Stiftanits-
Archivet i Island A. 105, paategnet at være publicertt paa
Althinget 30. Juni 1619; Norske Tegn. IV, 116; M. Ket. II,
281; F. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 62.
Christian dcn Fjerde &c. V. G. T. Vid, eftersom
vi naadigst forfarer paa vort Land Island at vere nogle
Jorder, de Fattige tilhörendis, skal kaldis Chrislfahne'
Jorder, som Bispen for synden skal sig tilholde, og efíer-
som hannom bcst sjunis at borlfesle: da bede vi dig og
ville, at du der mcd haver tilbörlig og ílittig Tilsjun, at
de Fattige, paa hvis de saaledis ere til berettiget, ikke i
nogen Maadc skeer Forkort, men vederfaris hvis christeligt
og ret er, saa framt du ikke selver derfore vil stande til
' rette. Dermed &c. Kjöbenhafn 21. Aprilis Anno 1619.
21. Aprii. Forordning ang. Fæsteforholdene paa de konge-
lige Godser. Khavn 21. April 1619. — Ori-
ginalen er i Stiftamts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at
være publiceret i Laugretten paa Althinget 30. Juni 1619;
Korske Reg. 4, 73 b; M. Ket. II, 281—82.
Vi Christian den Fjerde i&c. G. V., at vi af vor
syndcrlig Gunst og Naade haver naadigst bevilget og til-
ladt vore Undersaatter og Indvaanere, saa og deris efter-
ladendis Enker paa vort Land Island, saa vcl som Bönderne,
deris Tjenere, som Gaarde af dennom udi Feste haver,
at de altid hcrefter og indtil saalenge vi auderL-dis derom
íorordnendis vorder, maa nyde, brugeognbehindretbeholde
deris Gaarde dcris Lifslid, som de cngang fest havcr, for den
') d. e. kristfjár.