Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (400,0 KB)
JPG (330,7 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FoitOItDNING 031 FÆSTE. 183
Afgift og Reltighed der af bör at udg;vis og de haver ud-
lovit den Tid de samme Gaarde bckommit haver,
bolder samme Gaarde ved god llefd og forsvarlig Bvg-
ning. — Iklie ville vi heller, at noglc af for1" vore og
Kronens Gaarde paa Landgilde skulle herefter forhöies
eller forandris udi nogen Maade, anderledis cnd som de
af Arildstid og sedvanligen givet og gjort havcr. Thi
forbjude vi vore Fogcder, Embidsmend og alle andre,
dennom herimod efter som íorskrevit staar at hindre eller
i nogen Maade Forfang at gjore, undcr vor Hyllist og
Naade. Givct paa vort Slot Kjöbenhafn d. 21. Aprilis
Anno 1619.
Forordning om Lösgængere. Khavn d. 21.21. Aprii.
April 1019. — Norske Reg. i, 74; M. Ket. II, 284.
Vi'Chrislian dcn Fjcrde &c. G. V., eftersom vi
oaadigst forfarer paa vqrt Land lsland at vcre mange
Lösegengere, som af Ladhed med Ledigeang sig behjelper,
og ikke enlen paa nogit erligt Uandverk, Fiskeri eller
anden Middel til deris Nering og Bjering troligen sig ville
beflilte. Da paa det saadan Forargclighcd det meste
muligt kan blive afskafíit, ville vi at vor Lensmaad, den
som nu er eller her eflerkommendis vorder, dermed skal
have alvorlig Indseende, at ingen saadane Lösgengere, som
iugcn enten Iluslrue elIerBörn haver, ellcr beflillcr sig paa
nogen der paa Landit sedvanlige Nering, lidis eller lilstedis,
men tilholdis at tjene for deris Bröd, eller ogsaa udi
andre lovlige Maadcr söge deris Nering og Ophold, og
skal vor Leusmand paa forne Island dermed paa vore
Vcgne have tilbörlig Opsjun, efter som han for os vil
andlsvare og vcre bekjendt. Ladendis det ingcnlunde.
Givel |>aa vort Slot Kjöbenhafn d. 21 Aprilis Anno 1619.
Althings-Beslntning om Jordtiendes Ydelse. 30. juni.
30. Jutli 161-9. — Uddrag af Althingsbog i Stephan
Eirikssons Samlinger paa Universiiets-Bibliotheket, Nr. 6.
Anno 1619, 30. dag Junii upplesifc í lögrétlu kóngsins
bréf. dat. 21. April þ. á. umjaroatíundir, þess innihalds: