Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (401,6 KB)
JPG (333,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FORORDNING 031 TAXTEN. 185
er 2Vs islandiske Vett, og sknlle de give dennom for 1619.
sönden og vesten, som de betale med Fisk og Tran alene, 16. Decbr.
een Tönde Meel udi half andet Uunderts Kjöb; og for
norden og östen, paa de Steder som de betale med Qveg,
Smör, Vadmel, Hoser og andet sligt, balf Tönde Meel
udi hvert Uundrit, og skal saaledis beregnis til Ilunderts
Kjöb', som efter fölger, eflcrdi Islenderne samme Hun-
derls Kjöb ildie ville afslaae. — 3. Og skal voris Lens-
mand der over Landit have ílittig lodseende, at efter
denne foi" Taxt bliver udi al Handel og Kjöbmandskab
forholden. — 4. Sammeledis skal og voris Lensmand
sammesteds paa voris Gaard Bestad altid herefter have
og holde en af fornefnte Pundere og Rilzelle, som efter
Kjöbenhafns Vegt er Iignet og rigtet, hvor efter Vigterne
over alt Landet skal lignis og rettis og de andre forrige
Punder og Ridtzel til sig tage og aldelis afskaffe,, med
mindre de efter disse hye kunde liguis og retlis. —
5. Disligeste skal Kjöbmendcne paa hver Ilafu have med sig
en af same Punder og Ridlzelcr at bruge paa deris Hafne,
som skal vere brendt med Kjöbenhafns Byes Brendemerke,
hvilke de skal lade blive der paa Landit ved deris Haf-
uer, saa at föro dennom til Kjöbs med sig der til Landit
for et billigt Verd, hvem dcnnom begjerer. — 6. De
Fiskeliner, som de did hen före, skulle vere gode, sterke
og lange Lincr, eftcrsom de udi Taxten bcncfuis. Skal
og det islendiske Compagnie, saa vidt dennom af yderste
Formue staar til at gjóre, beflitte sig at gjöie dennom
Tilföring med god, uslraffelig Kjöbmandskafs Vare, som
er god Rugmecl, der Tönden skal vcige, som forberört.
er, 12V2 Lispund eller 2V2 Vett, som skal vcre sirkelt,
og kao hoJde fultJ SirkeJ, samt og Osmund-Jcrn, Kobbcr,
Lincr, Vogenskod og allehaande Trævare, saa de bckom-
mer dcris Nödtörft af alleslags Vare, som denne Taxt
om formelder, det allcrmcste mueligt er, bcsöndcrlig de
Vare de allcrmest bchöve og ikke ombcre kunde. Vrag-
') Aab. Br. 6. Juni 1658.