Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (377,8 KB)
JPG (336,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


186 Fobohdning om Taxten.
1619. meel og ringe Meel skál de lade blive fra Landit og ikke
16. Decbr. dici hen före. Befindis der Vragmeel eller andre udue-
lige Vare iblandt, da skal Kjöbmanden det self beholde;
end selgcr de ulouglige Vare til nogen, strafQs derfor
som vedbör. — 7. Tönderne der paa Landit ndi al Ilan-
del og Brug med Drik ogandre vaade Vare skal holde
120 danske Polter Kjöbenhafns Maal. Halflönder, Fjerin-
ger, Otlinger efter samme Leilighed at beregue. — 8. Be-
langendis törre Vare, som er Meel, Malt, Salt, Bröd,
Gryn og anden saadanne Vare, skal föris udi louglige og
sedvanlige Tönder, som af Arildstid haver verit bruge-
ligt og med god Pakning. — 9. Iugen af Compagniet,
som om Vinleren ligger og handler der paa Landit, skal
maa selge sine Vare dyrere om Vinteren end om Somme-
ren, men rette sig efter for" Taxt. Uvo her emod gjör,
have forbrudt alle saadanne Vare og der foruden straffis
som den, der emod voris Mandaf handlet haver. — 10.
Skal ikke heller uogen af voris Undcrsaatter paa for"*
IslaDd under samme Slraf maa handJe med nogen udlen-
diske eller fremraede, ihvo de helst ere eller vere kan,
enten paa Laudit, udi Söen, eller nogensteds under Lan-
dcne: mens aleoisle slial handle med forno danske Com-
pagni og de Persooer der til höre den Handel at drive.
Ikke skulle de heller maa bruge nogen Rjöbmandskab
eller Handel med de Engelske Falkefengorc, som ligger
der paa Landit at fange Falke, eller nogen andeu end
som forskrevit slaar, anseendis saadant at vere tvert imod
voris Breve, og de Privilegier og Friheder vi for"" Com-
pagnie naadigfl undt og givet haver. — 11. Her iiuod
skal for"" islandske Compagnie tilforpligt vere, did til Lan-
dit at före gode, uforfalskede og ustraffelige Kjöbmands-
gods og Vare, af alle de Slags dedidhenföre atforhandle
og Landit kan have fornöden, aldelis og udi alle maader
forholdendis sig efter denne forní Taxt og Ordning, indtil
saa lenge vi anderledis derom tilsigendis vorder. — 12.
Og skal voris Lensmand self, saa og tilholde Laugmend
og Sysselmend, at de tilholder Almuen der paa Landit