Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (427,5 KB)
JPG (328,7 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


PfilVaECIER FOtt BET ISLANDSKE COMPACNIE. 197
vere nogeo paa for" vort Land Island, Feröe, Vest- 1619.
mannöe og Piordland, som ville drage der fra og hid lil 16. Decbr.
os, og bc-klage deris Sager, da skulle for" Kjöbmend """—
vere pligtig for en billig Tragt at lade dcnnom komme
ind paa deris Skibe ud af Landet. — 14. De skulle I
alle Maader holde dennom1 vcnligcn og saglmodelinen
med god Omgccgelse baade imod de Verdslige og Geist-
lige, saa at ingen af Landsens Indbyggere kunde med
Rette have dennom over for" vore liorgcre og Kjóbmend
at beklage. - 15 Og skal íor" Compagnie samtligen al
for- Afgifter og Told til os og Cronen i rette beslemte
Tid erlegge og belale i voris Reuiekammer.----------------
19. Haver nogen af for" Compagnie, eller nogen af des
Adhærenter nogen' at tillale, euten for Gjeldsag eller
andet, paa nogen af for" Lande, da skal det skee for ¦
voris Lensmand, om han er tilstede, eller og for Laug-
mandea elléf Syslemnndene, efter hver Lands Loug og
Ret, og ikke anderledis, og skulle de have god Forligelse-
maal og Omgengelse med Almuen, saa at de ingen imod
Lougen uforretie. — 20. Vi ville ikke heller, at Kjöb-
mendene eller nogen af for" Compagnie paa nogcn af
for"e Lande med lang og ubillig Proces og Rettergang
udi deris Sager skulle blive ophoidet, efterdi dcris Leilig-
hed ikké kan taale saadau lang Rettcrgang uden deris
store Skade at udfóre. — 21. Bliver nogen af Com-
pagniernis Tjenere paa nogen af for" Lande Vinleren
over beliggendis, hvilke dog ikke skulle vere ílere end
endeligen Behof gjöris, da skulle de ikke maa deris
Vare forhöie, eller sclge og afhende nogcn anderledis end
Taxten om formcldcr, under lilbörlig Straf. — 22. Og
skal al for" Compagnies Udredning skee her for vor
Kjóbsted Kjöbcnhafn og ingcn andensteds, dog hvis
Gods og Vare, som paa for" Laude og Sleder henskikkis,
skal enten her udi Byen eller og her i Rigct indkjöbis
det meslé mueligt cr, og hvis her ikke er at bekomme
maa kjöbis paa de Slcder dct best og bekvemmeligst be-
kommis kan. — 23. Og skal for" Compagnie vcre^for-