Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (374,6 KB)
JPG (334,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


198 Pmvilegier for det islandske Compagnie.
1019. tænkt, at de inden 5 Aar efter delte vort Brefs Dato self
16. Decbr. forskaffer dennom egne Skibe, saadanne og saa mange,
som til sarame Seglation og Handcl kan gjöris fornöden,
paa det vore egne lindersaaltcr maa og kan nyde den
Genant og Fordeel af samme Handel som fremmcde og
udlendiske hidindtil haft haver, saa og om nogen Ubillig-
hed blef af Fremmede begangit, de da kunde vere meg-
tige dennom af styre og saadant afverge. — 24. Og
efterdi vi naadigst haver undt og bevilgit. at hvis Gods
Compagniet sig kan tilforhaudle paa Feröe og Vestmannöe,
maa frit henlöbe og forhandle paa de Sleder i öster- og
Veslersöen, som Compagniet kan vere brkvemmeligst, saa
skal tverlimod igjen af alt hvis Gods Compagniet sig ti 1—
forhandler udi lsland og Nordlandene Halfparten maa
löbe og forhandlis i Vcstersóen og östersöen, den anden
halve Part endeligen at löbe her i Sundet. og lil Kjöben-
hafn. — 25. Og skal for slig Benaading for*' Compagnie
aarligen give til os og Kronen af hveit Skib, som löber
paa Island, foruden den sedvanlige Told og Afgift, lyve
enkende Rigsdalcr, og dennom at levere ndi voris r»ente-
kammer til hver S. Martini Dag, og siden for al anden
Told vere forskaanit, af hvis Gods didhen eller tilbage
skibes. — 26., Belangende Vestmannöe, den at vere
under for"e otte Hundrede. Daler Afgift toldfri. —
27. Ber foruden skal for"e Compagnie vcre forpligt at
beseile Bosant Hafn paa vort Land Island, og den udi
alle Maader, effer som forskrevet staaer og lige ved de
andre Hafner, tilbörligen med alle didhen tjenende og
nódfórftige Vare.- forsörge. — 28. ,Og haver vi naadigst
undt og bevilget voris BorgerC her udi Kjóbenhafn, som
nu ere udi for1" Compagnie, efíer for" Condifiou og Vil-
kaar denne Handel at bruge, nyde og beholde, indtil vi
anderledis filsigendis vorder. Og de af Malmöe og IJel-
singör, som der nu udi ere og ville fremdelis med vtre,
stander det dennom og frit fore, og ingen aoden til-
stedis, uden Compagniens Bevilling og Samtökke. Dog
ville vi have os forbeholden ber udi naadigst at remedere