Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (382,4 KB)
JPG (324,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


PKIVIIECXER F0R DET ISUITDSKE COMPACNIE. 199
og forandre livis os tan sjunis for" Lande og samrae 1619.
Compagnie at vere gafnligt. 16. Decbr.
Thi forbjude vi &c. — Givet paa vort Slot Kjöben-
hafn deu 16. Deccmbris Anno 16l9.
Forordning ang. Afskaffelsen af Föring. i620.
Khavn 22 Marts Í6201. - Norske Reg. 4, 108 b. 22. Marts.
Vi Chrislian deu Fjerde &c, G. A. V. at eftcrsom
Skippere, Slyrmend, Boillsmend og gemeo Skibsfolk, som
nu en tidlang her af vore Kjóbsteder Kjöbenhafn, Jlalmöe
og Helsingör haver beseiglet Island, dennom utilbörligen
med Föring, Kjob og Sal (emod Söretten og voris naa-
digst Forleuingsbref) forholdet haver, idet en Parl ikke
alcuiste haver tilsiuvet og lilladt ungeíehr den fjerde
Part af Skibene med deris Gods, som de havcr kaldet
Förring at vcre, uansent Kjöbmendene og Redcrne giver
Fragt deraf;,meus cn ogsaa haver satt Kjöbmend med
deris Godsis Forhandling- til Ilaraborg og andensteds,
Rederne udi disse forbcm" tre Kjöbsteder (som vi naa-
digst haver tilladt at beseigle for"* Island) til stor Skade
og Afbrek. — Da paa det her efter med Skipperne og
Skibsfolkens Förring fra Island og andensteds maa
skikkeligen og tilbörligen forholdis, efter voris naadigst
Tilladelse, da haver vi naadigst eftcr samtlig Compagnies
Forvaudtcr, som uu af os ere príevilegeret, hcr efler,
indtil vi anderledis dcrom lilsigeudis vorder, Island,
Vestmannöe, Ferröe og Nordland under it Compaguíe
at lade beseigle, deris Anfordring og Begjcring, om Förring
paa Island og Feröe gjortdeune efterfölgende Forordning:
For det förste da skal og maa en Skipper, som be-
fragtes at seigle paa Island og Vestmannöe, indlegge udi
Compagniet Content, för encl han afscigier, rede Penge
60 Daler, hver Daler beregnet til 80 Skilling Danske, i
al denne Mandel. Og naar Gud vil han efter beholden
Reise hjemkommer, skal Compagniet igjen give og
') Instr. 8. Jlai 1646 § 18.