Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (390,7 KB)
JPG (328,9 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FoitOHDNING OM FÖKING. 201
her for Kjöbenhafn eller anden stcder, af Skibene at ud- 1620.
före nogen islcndiskc eller ferröriske Vare hjemmelig eller 22. Marts.
aabiubare, fom de sig der paa Landit haver tilforhaud- ~
lit, da straffis de derfore, som for anden Utroskab.
Skippcre og Styrmend skal self saa og troligen til-
bolde alt Skibsfolket at forhjelpe Compagnies Kjöbmend
med Laduing og Losning, desligeste hvis andet Compag-
nies Cafn og Beste kan vere der paa Landet med Slagtcrie,
Fisk at salte og klippe, og anden fornöden Verk som
dennom tilsigis; hvo her udi findis forsömmelig, skal
Kjöbmendene antegne, og skal den eller de sidcn stande
Compagniet for sin tilbörlige Domraere til relle, for hvis
Skade der over foraarsagis, og til os og Rederne deris
halve Hyre have forbrut, eller videre efter som deris
Forseelse findis.
For det sidste skal og Skipperen med sit Folk, som
dertil ere belroede, skuve Godset og kylle Fisken i Lastcn
let og vel, som det sig bör. Findes her uogen Forsöm-
melse hos, da Skipperne at stande Compagniet til rctte,
óg de Skibsfolk som Skuvening var befalct i Lasten vcre
til os og Coropagniet deris halve Uyre til Toskifie forfalden;
hvis videre forfalde kan, der udi skalefterSöretten forholdis.
Dog ville vi os og voris Efterkommcre naadigst
have forbeholden her udi at andre, af og tilsette, efter-
som vi naadigst eragter os og Kionen at vcre til Gafn
og Beste. Givet Dafniæ 22. Martii Anno 1620.
Forordning om Præstekald. Kliavn 16. 1621.
Februar 1621. — SieÍÍ. Tegn. xxi, 555; M.Ket. II, 318. i6jJ^-
Ikke puliliceret i Island, men dog almindelig anvendtder, jfr.
Reskr. 7. Apr. 1688 og 14. Apr. s. A., livilke dog udentvivl
nærmest stötte sig paa N. L. 2—2—4. — Trykt blandt Chri-
stian den Fjerdes Anordninger.
Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V., at effersora
vi naadigst kommcr udi Forfaring, hvorledis Gud den
allermcgiigste Ords Tjeniíte og Prestekald og Embede nu
fast mere for egen Opholds Skyld af Meniglig forrettis og