Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (368,9 KB)
JPG (328,9 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Forordning om Præsters Kald m. t. 207
og Omsorg, som de vel burde at have l'or den deunom 1622.
betroede Menighed, lit og ofte til Prester ordinere Per- 29. Novbr.
soner, som aldelis udygtige ere saadanne Kald at forestaae,
og dennomenddatilsteder derisRald ogSogner til ti eller lolf
Gange 'j saaogidet, atdetil PresterordineredePersoner, som
aldelis irigeueuteii Prestekald ellerCapi'llauie have, ellervide
at bekomme, hvorved dennom gives ikke ringe Aarsage og
Anledning ved Iqrnefude ulovlige Middel Sogner og Kalds-
breve at forhverve; da paa det at saadaune skadelige Uskik-
keligheder udi Tide kunde forekommis og nest Guds Hjelp
med alle afskaffis, Meuigheden der paa Laudit til Opbyg-
gelse og Forfremmelse: ville vi uaadigst herom saaledis
forordnit have, at her efter skal der paa Landel ingen
Presiemand mue vies, uden hau tilforn efler Ordinantscn
er lovlig kaldet til nogit vist Capellanie ellcr Prestekald
at foreslane, ei heller skal nogen maa kaldis til no_en
Sogn eller Kald, eraeden og al den Stund den retteSogne-
prest til síinine Kald lever, íg det relsindeligen og til-
börligen vil og kan forestaae. — I lige maade skal og
ikke nogen maa skrive sig self Kalds- eller Udkaarelse-Bref,
og dermed omdrage, Bönderne eu efter anden at lade
undertegne, sora íör er vört, meu' hvilkeu som skal vies
til Presl skal tilforn efter voris derom naadigst udgiven
Ordinants kaldis lil Prest eller Capellan at vere, med
mindre Presten, som sig saaledis indlrenger. samme Kald
ville have foibrut, og Bispeu derfore tilbörligen ville stande
os til relte. — Sammeledis ville vi og, at Presterne alle
Og hvcr skulle vere forpligt at holde ordinarie og sed-
vanlige Prediken, Kirkeijeniste og audet, som Ordinantseu
paa dcris Embits vegne dennom tilholder udi deris Kiiker
og Sogner at gjöre, og det ikke for nogen verdslig Iland-
tering Skj ld forsöinrae, og deisom de for nogle nödvendige
Aarsager Skyld af líispen eller Provisten forlövis paa nogen
kort Tid, da skal udi deris Sted afBispeu cller Provisten

') «at forvessle oe forsömme», tilf. i Chr. IV' Ann. — «at
omskifte» tilf. M. Ket. — inen dette Tillæg er overllódigt.