Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,2 KB)
JPG (324,8 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


208 Fohohdning om Phæstebs Kald m. v.
1622. en anden fln Prestemand tilordnis, soni udi den forreisende
29. Novbr. hans Fraverdse noksom kan fuldgjöre Tjenislen og Embedet.
Og ville vi naadigst, at alle dcr paa Landet, Geist-
lige og Verdslige, udi Rcligiouen og Kirkesager her eftcr
skulle relte og forholde sig efter den Kirkeordinan tsl,
som vi naadigst liaver meddelit oggivitvoris Kirkcr og Under-
saalter udi vort Rige Norge. 1 lige maade ville vi og
strengeligen forbudet have, at hcrefler ingen, som til uogen
Prestekald louligen er kaldit og forordincrit, skal lilstedis
det at forvexle elJer omskifle, mcd mindre at samme
Kald saa ringe ere, at han ikke deraf efter Landsens Lei-
lighed kunde have sin nódiórftig Underholdniug. Dog
ville vi herined ikke have forbudit, at dersom nogen for
sin Lerdom Skjld og Skikkelighed .til nogit bedre Kald
louligen og efter forbcm'8 Ordinanlse kunde kaldis, at de
jo derlil maa forfremmis. Thi bede vi og strengcligen
befale vore Fogeder, Embidsmend, Bisper, Provsler og
alle andre nuverende eller eftcrkommende, som paa vorc
vegne paa (oi"' Island kan bave at bjude og befale, at I
haver og have lader flittige Indseende, at denne voris
naadigst Slandat og Forordning udi alle sine Ord og
Punkter holdis og eftcrkommis, som I for Gud og os
underdanigst ville andtsvare, saa frcmt I derforc ikkq til-
börligen villestaaos lil Relte. Thi ladcndis det ingcnluude.
GivitpaavortSlotKjöbcnhafnden29.Novembr. Auno 1622".
') 2. Juli 1607; - I Clir. IV" Ann. staaer det fölgende saa-
ledes: «som vi naadigst meddelit og pivit haver, eller og
meddelendis og givendis vorder voris Kirker o. s. v.»
') Ved Reskript af s. 1). til Lensmanden i Island Holger
Rosenkrantz Börresen sendes denne og næstfölgende For-
ordning, méd Befaling: «at du samme Forordninger alle-
vegne der paa Landit, hvor Behof gjöris, lader lese og
forkynde, holdendis siden der over eftersom ved bör»
(Norske Reg. í, 212 b; M. Ket. II, 343). — Ved et
Reskr. af s. D. til begge Biskopperne oversendes denne
For. alene til Forkyndelse iStiftct, og sammes Efterlevelse
indskærpes (Norske Reg. 4, 217 b).