Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (413,1 KB)
JPG (336,0 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FOBOBDNING OM LOUGBUD M. T. 209
Forordning om Lougbud, Trættekjöb, Rettens 1622.
Spilde og Gaardfælde. Khavn 29 Noveinbr 1622. j^J^br-
— Original i Stiftamts-Archivet i Island Á. 105, paategnet af
Laugmændene at være publiceret i Laugretten 30. Juni 1623';
anden Gang læst paa Althinget 1639 (jfr. Althingsb. 1672
§ 3); Norske Reg. 4, 215; M. Ket. II, 326—330. Trykt
blandt Cliristian den Fjerdes Anordninger.
Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V., at eftersora
vi naadigst kommer i Forfaring, hvorlcdis adskillige
Uskikkeligheder sig skal begive der paa vort Land Island:
Först, at der af Lougbogens Odelsbalke skal vere udelat
et half C&piiel8, om Jordtegne Godsis Lougbjudelse til
neste Freuder, förend det selgis til frcmmede, Dcrnest
hvorledis Lougmenderne, Sysselmenderne og ondre, som
Kctten skulle administrere og beijene, kjöber dennom
Trettc til, og derved de ringer Formaaendis undertrökker.
Der til mcd og, hvorledis mange skal understaasig Relten
at unddrage, naar dc lougligcu stcfnis og kaldis, og sig
imod Slefningerne og Stefuingsbudene mcd Gevalt at lade
íinde, ellcr og aldclis ingcn Stcfning at ville hórc, endeel
og med stor Fölge og Selskab saa bcmandet at komme til
Thinge, at dcris Vcderpart nödis sin Ret at lade fare,
hvilkcn og andct saadant med Tiden vil komme Landsens
Indvoncre i gemccn til skadclig Uordning, öfrigheden og
Lovcn til Foragtelse og serdclis dcn gemen Mand til Un-
dcrlrjkkelse og Fordervclsc. Da paa det at saadanne og
der af voxendc UsKikkeligheder kunde udi tide forekommis
og aldclis afskafDs, havcr vi naadigst for got ansehet og
eragtit, derom saalcdis at forordne som efter fölger:
') Reskript til Lensmanden om Publikationen, see foregaaende
Anmærkning.
l) Denne saakaldte «Óbals-kapítuli», som iövrigt har været
meget mistænkt af flere islaiidske Lovkvmtige (Páll Vída-
lín Skýríngar, u. 0. Ó£al I, 367-74, paa Dansk hos M.
Ket. II, 331—41) og ikke staaer i Jonsbogens Udgaver,
er trykt i M. Ket. II, 312 med dansk Overs., og i M.
Sti'phens. Dissert. S. 36 med Varianter og latinsk Overs.
í. B. U