Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (387,0 KB)
JPG (333,6 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


210 FOBOBDJHNG 011 LOUGBUB M. T.
1622. 1. Först ville vi, og med dette voris naadígst
29. Novbr. MaDdat strengeligeu bjude og befale, at naar nogen enlen
~~ formedelst Armod, Alderdom, Skröbelighcd eller andeo
ulykkeligo Tilfelde foraarsagis sit Jordegods og Eiendom
at selge og afhende, at hau det da föist efter den rette
islandske Lov skal bjude det til neste Frender for
fyllest og fuldt Verd, förend han det maa selge eller af-
hende lil nogen anden frcmmed, eflersom forbemeldte
Odelsbalkis Capitel ydcrmere skal udvise. Kjöber eller
nogeu fremmed saaledis udbödene Gods, misle sit Gods
Og derforuden straffis efter Loven som ved bör. —
2. Dernest ville vi og strengeligeu have forbudit, at her
efter aldilis ingen Lougmend, Sysselmend, eller andre,
som Rettcn beljene og adminislrere, skulle kjöbe denuom
Trelter til, eller nogen Jord eller Eiendom, meden derom
stander udi Trette, uden han dermod vil have labt og
forbrudt det han kjöbte, anseendis at det er ganske ubil-
ligt udi sig sielf, at de Personer, som af Gud og os ere
tilbetroede at sidde og vere udi Dommeres Sted, til at dömme
og for»kalTe andre Lov og Ret, og til at adskillie og for-
hiudre Trelte og Eenighed, saah'dis skulle söge og kjöbo
Trelter til Almuens og den gemene .M;ii)ds Forurettelse.
— 3. I lige maade ville vi og strengelig befalit have,
hvo som befindis mod Stefninger eller Stefnings Budderne
nogen Gevalt at öve, eller nied saa sterk Fölge og Selskab
til Thinge at komme, som för er rört, da skal det vere
fuld Landraadesag, og enhver, som med dennom udi Fölge
ere, skal böde til os og Kronen otte Örtuger og trelten ,
Mark. — 4. Samnieledis efterdi at Enkernederpaa Landet
synderlig ere benaadede, at de deris Hus ogGaarde, som
deris afgangene Hosbundcr paa vort og Kionens haver
feste og sledte, maa nyde og beholde, saa lenge de llyg-
ningen og dens tilliggcude Jorder ved god Hefd og Magt
holder, og giver deraf deu rette sedvanlige Afgift, da ville
vi lu-rmi'd alvorligeD budet og befalithave, at allesaavel
Eoker som andrc der paa Landet boendis, skal sielf for-
skaífe dem Bj guÍDgstömmer til at bygge og forbedre