Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (411,5 KB)
JPG (325,6 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


>
>
1
FoacaiDMiNG om Lougbud u. v. 211
samme deris Hnse og Gaarde med, eftersom deris Formue 1622.
og Landsens Leilighed taale kan. — 5. Saa og sfrenge- 29. Novbr.
ligen forbjudit have, at ikke nogit FIns og Bygning, som------------
der paa allerede er eller ber efter bygget vorder, mue
eller skal afbrydis, uden saa er, at de der paa nogen
serdelis Benaading kunde have. — Thi byde vi vor Be-
fatingsmand paa forbenefnte vort Land Island, den som
nu er eller her efter kommendis vorder, og hermed
strengeligen belaler, at han haver og have lader flittig
Indseende, at denne voris naadigsle Mandat og Forordning
til deu gemene Mnuds Gafn og Fremlarf udi al|e sine
Ord og Punkter blivcr holdit og efterkommit, indtil vi
anderledis derom tilsigeudis vorder, saa fremt han ikke
derforevil stande os til rette som ved bör. Hvorefter alle
og hver sig kan have at retle; tilladendis det ingenlunde.
Givet paa vort Slot Kjöbenhafn den 29. Novembris
Anno 1IJ22.
Althinss-Resolution om FortoIkaÍQg af O.det
JBús-afiVifar" i Tiendeloven. 30. Juni 1625. —
Efter J. Erichsens Sainling af Althingsböger i det konceli"e
Bibliothek. b
Item var og almennilega ályktab í lögréttu um þao,
hvab bús-aíleifar vera skyldu til líundar, að þao skyjd'i
vera fullt fæbi öllu heimafólki til næstu haustnáiia, svo
þar engin tíund af gjaldist.
Aabent Brev ang. Frnentimmer, som ikke ville ie. Decbr,
t ndlægge dei-es Barnefædre. Antvorskov 16 De-
cembl'. IQIÓ. — Publiceret paa Althinget 30. Juni 1626,
anden Gang 16.S3. Norske Reg. 4, Í58 b; M. Ket. II, 348. '
Vi Christian den Femte med Guds Naade Dannemarkis,
Norgis, Vendis og Gottis udvalte Prints, Herlug udi
Slesvig &c, udi Kougel. Maj' voris elskeligc kjere Iler
t Faders naadigste Konnings Fraverelse til Regjeringen for-
orduit, G. A. V., at eftersom vi naadigsi ere kommen udi
t
14'