Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (393,8 KB)
JPG (336,5 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


216 AlBENT Brev om Attestaters Fortrhísret. '*
1631. og hvis de saaledis erofrendis vorder skal de for vor
16: Decbr. Kjöbsted Kjöbenhafn indförc, og give deraf os og Kronen
—"""'"*— (|en sedvanlig Told og Retlighed. Tlii foibjude vi vore
Fougder, Embidsmend, Skibs-Capitainer, Udliggere og
alle andre for" Compagnie her imod som forskrevitstaar
at hindre eller Forfang at gjóre i nogcn Haade. Under vor ^
Byllist. ogNaade. GivetHafniæ denlti.Decembr. Anno 1631.
1633. Aabent Brev om at Attestati fortrinsviis skulle
li. Marts. erholde Præstekald. fchavn 11. JVlarts 1633 *.—
Originalen i Stiftamts-Árcliivet i ísland A. 105, paategnet at
være publiceret i Laugretten den 1. Juli tfit3; Tiorske Reg.
5, 123; M. Ket II, 367; F. Joli. Hist. Eccl. Island. III, 69.
Vi Christian den Fjérde &c. G. A. V., at eftcrsom
vi naadigst forfare mcd Gud den allermegtigslis salig-
gjörendc Ords Tjcneris Kald paa vort Laud Island ikke
saa ordcnlligcn atomgaais somN vcd buide, idctatendeel
Personer som ringe ere foifremmcde udi deris Lcrdom
og Sludering ofte forcdragis dennom som hcr paa vort
Universitet sludcrit og vcl fundcrede cre, da have vi
naadigst saadan Dordning at forckomme for got ansect at
befale, saa og heimcd alvorligen bcfaler, at saa Jenge
nogeo der paa Landet befindis som havcr tagit deris
Altcslation her fra vor Universitet, og ellers udi Lif og
Lefnit skikkeligen sig forholdc, da skulle de forfremmis .
íor allc andre til Kald dcr paaLandit, og saa lenge
nogcn saadan bcfindis, da skal ingen andcn til dc Kald
ledig vordcr fordris, om de som Attcstation havcr, og
it skikkeligt Lefnit lörer, sig til samme ledige Kald ville
bruge lade, og skal ellers alle og hver, geistlige og verds- ^
lige, som i saadanne Sager bör Indsecnde have, til see,
at ellers i alle Maader med Kaldene efter OrdiuanlseD
skikkelig til gaar, og at lerde og skikkclige Personer fore-
dragis dennom som ulerde ere, og at Gud den allerhöicstis
Ære og Menighedens Opbyggelse udi alt havis i tilbörlig
') ophtevet ved kongel. Resol. 30. Juli 1850.