Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (458,3 KB)
JPG (328,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


«4
?
t
RESKRIPT OM SlSSELMAJÍD PAA VeSTMANNÖERHE. 217
Agt; hvorcfter alle og hver sig haver at relle. Hafniæ 1633.
11. Wartii 1633'. --—-----—
11. Marts.
Reskripttil Lensmand Pros Mund, angaaende22. Oktobr.
Ansættelse af en Sysselmand paa Veslmannöerne,
m. v. Khavn d. 22. Oktobr. 1633. — Norske
Tegn. V, 350 b; M. Ket. II, 376 under Dat. 20. Marts 1634;
nogle andre have 29. Marts, andre iejen 20. Mai*. Uddrag.
Cltrislian deu Fjerde <fcc. Vor Gunst tilforn.-----------
I lige maade bede vi dig og ville. at [saa fremt Landets
Gavn og Nödtörft dct udkivvcr]3 du cn skihkelig Mand paa
Vespcnöe lil Sysselmand forordner, som over Loug og Ret
sammesteds lilhörligen kan holde, og IHiIbórlighed straffeog
afskaffe, [og eftersom til sammc Beslilling ingen Lön skal
vere lagl, da ere vi naadigst tilfreds at hannein maa
gives een Fisk cllcr to af hvert Unndrede, af Enhver som
fisker der paa öen, for sin Umage og Bekoslning lil
öcn og fra aarligenj8.-------Dermed o. s. v. Hafniæ
den 22. Octobr. Anno 1633.
Privileginm for det islandske Compagnie 1634.
paa Enehandel paa Island o. s. v i 20 Aar.
KJiavn 16. Juni 16:i4. — Norske Reg. 5, 210 b—213.
— Denne Octroy er i det hele overeensstemmende med Oc-
troyen 16. Decembr. 1619, kun at dennes Undtagelser med
Hensyn til Vestmannöerne i § 5 og 7 her bortfalde.
16. Juni.
') Reskripter af 11. Marts 1633 ere udfærdigede til Lensmanden
i Island Holger Rosenkrantz Börresen og begge Biskopperne,
hvorved de befales at publicere dette aabne Brev og at fólge
samme (Norske Tegn. V, 282 b; jevnf. M. Ket. II, 369;
Althingsb. 1633, Nr. l).
2) Anledningen hertil er maaskee, at i Registranten «Norske
Tegnelser» VI, 19, (indes en anden Copie udg. i Skander-
borg uden Datuin af samme Brev indrykket. mellem 5.
April og 30. Mai 1634.
Í3) Det indklamrede lindes i den sidstnævnte Copie i Norske
Tegn, men ikke i den förste.