Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (402,6 KB)
JPG (328,3 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


218 FORORDNING OM LeIERMAALSBÖDER M. T.
1635. Forordning ang Leiermaals-Böder samt om
^Jínuar. utilladelige Gaver. Koldinghus 8 Januar J635.
— Publieeret paa Althinget 1635, Althingsb Nr. !f; Norske
Reg. 5,253; M. Ket. II, 3S7; F. Joh. Hisl. Eccl. Isl. 111, 69.
Vi Christian clen Fjerdé &e. G. A. V. at eftersom os ,
underdanigst berettis, hvorledis paa vort Land Island naar
nogen fatlig Undersaatte enten med Lösaglighed éller andet I
saadant uogen Forseelse begaail, de da lengé opholdis fra
Saluamentit, den hellige vor Herris Jesu Nadvere, fordi
de iKko Formue have Sagen at aftinge; da efterdi enhver
sin Reltighed og Sagefald efter Landslougen sögis kan, og
ingen med Retle bör Kirkens Diseiplin lil sin Fordeel at
brnge, ei heller billigt nogens Sjelis Salighed af saadan
Aarsag at hindris, ville vi naadigst, saa og hermed al-
vorligen befale, at ingen, som tilstedis at söge Kirken, skal
for nogen saadan Sag, som foibemelt er, holdis fra Alte-
ret, naar de tilbórhg Skrífte gjort have og dcr lil ver-
dige kjendis.
I lige maade som vi forfare en Deel Fogder paa vbrt
Land Island at skal sig understaae Jorder og Odel at
kjóbe, desligeste Bönderne paa for°e Islaud at give og
forære Lensmanden og Fogdene Gaarder og Gaards-
parter, paa det de dennom hjelpe skulle deris Sager at
vinde og udföre, da ville vi hermed alle desligeog uJoug-
lige Kjöb og Gave alvorligen foibudit og afskaffit have1,
undcr Straf som vedbór. Ilerefter alle oghver vedkommer
sig haver at rette og forholde. Givit paa vort Slot Kol- ,
dinghus den 8. Januarii Anno 163óa.
22. Aprii. Aabent Brev ang. Catechisation og Hnsbe-
SÖgelse. Khavn 22. Apri) 1635. — Publiceret
') jevnf. Fr. 20. Marts 1676.
2) Reskrijit til Lensmanden Pros Mund af sammeDatum be-
faler, at han «medfölgende Forordning paa tilbörlige Steder
paa Landet lader publicere, saa den til hvers Viden-
skab kommer.), Norske Tegn. VI, 46 1>; M. Ket. II,
389-91.