Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (396,8 KB)
JPG (335,3 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Aabekt Brev om Catechisation. 219
paa Althinget 1635, Althingsb. Nr. 1; Norske Reg. 5, 267 b.; 1635.
M. Ket. II, 392; F. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 70. Islandsk 22. April.
Oversættelse særskilt trykt paa Moluin den 20. Mai 1636, og----- —-
anden Gang 1749 tillige raed Fr. 29de Mai 1744 [«kgl. maj'.
náöarbréf» o. s. frd.J. —
> Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V. at eftersom vi
naadigst homme udi Forfaring, hvorledis Ungdommen
k. der paa vort Land Island megit ilde skal forsömmis,
de ikke institueris udi deris Börnelerdom og Guds sande
Kundskab som det sig bör, da vil vi naadigst hermed
Bisper, Provster, Presler og alle Kirketjenere paa for1"
vort Land Island advarit have, at de samme Börnelerdora
idelig og flittig driver, og hver Prediken efter Evangelii
Lerdom oplese og forklare, saa og Börnenc íor sig lade
komme, dennom overhóie og lere udenad deris Börne-
lerdom i Lutheri Catechismo, saa og lere dennom at
före samme deris Börne|erdom til en christelig'Og gude-
Jig Brug udi deris daglig Bön og gudelig övelser, saa og
udi Liv og Lefuet og Omgengelse; de Börn, som saa
smaae ere, skulle de udi Foreldreuis Ilusc bcsöge og
undervise; saa fremt Preslerne det íoisömmer, da skulle
de förstc og auden Gang give til de Fattige efter deris
Formue, tredie Gang deris Kald have forbrudt, og skulle
Provsterne i lige maadc siaa til retle, om de forsömmer
Prcslerne at advare og med dcnnom Indseende at have.
Bjudendis derfor og befalendis ^oris Lensmand, saa og
Bisperne som nu ere eller heieftcr kommendis vorder, at
i dc hcrmed have Iridseende, saa fremt de ikke dertiJ ville
svare og slaa os til Relte, som de der sig ikke udi deris
ii Bestilling saa flitlig og omhyggelig forholder, som deris
Pligt og Ecd dcnnom tilholder. Givit Uafniæ den 22.
April Anno 1635'.
i
') Reskript af s. D. til Lensmand Pros Mund, hvprved dette
aabne Brev oversendes ham, med Ordre; <>at du satnine
voris obne Brcf lader lese og forkynde, og siden der over
flitteligen holde, som du vilt antsvaren, Norske Tegn. VI,
59 b; M. Ket. II, 394; F. Joh. H. Eecl. Isl. III, 71.