Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (409,1 KB)
JPG (327,2 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


RESKRirT ANO. KlttKEItNES ReTTIGIIEDER. 221
pavelige Dckréter fravindis, under den Pretext de skal 1636.
ver.e Kirliernis Patroner; thi bede vi dig og naadigst 12. Decbr.
villc, at du grandgivelig foríarer paa hvad Steder saadan
Underslef begaaes, og du ,siden efter des Forfaring der
paa lader tale nied Retlen, og eudelig Dom forhverver,
anseet vi ingenlunde vil tilstede at Kirkerne nogen Rettig-
hed skal miste, som dem i gammel Tid haver veret
tillagt, med mindre det Kirkerne longligen kan vere fra-
kommct. Givet paa vort Slot Andlvorschouf den 12.
Decembr. 1636.
Kongelig Resolntion paa adskillige Fore- 1638.
givelser angaaende Island. Koldinghus d. 28. 28. April.
Api'il 1638. — Publiceret paa Althinget 1639 og indfört i
Alti ingsbogen for s. A.Nr. b, under det urigtige Dat. 2 7 Mai
1638; Norske Register 6, 50 b-53; F. Joh. Hist. Éccl. lsl.
III, 73-75; M. ICet. H, 4t6-421 ogsaa med Datum 27. Mai
1638. Trykt blandt Christian denFjerdes Anordnmger. Dddrag.
— — 4. Skal Lensmanden med Rispen flittig Ind-
seende have, at ingen geistlige Jorder eller Eiendommer
selgis eller afhendis; saa frenit og nogle Jorder, Grunde
og Rettigheder med Uretle kan befindis at vere kommen
fra nogen geisllig Sland eller Sled, da skal Lensmanden
der paa (ale og det ved Loug og Dom igjen iudele og
tilbage forskaffe. — 5. Presterne skulle bolde deris Garder
og Kirkcr vcd god'Uefd og Lige, saa vit mueligt er og
ske kan. — — 8. Alle Christfare Joider1, Jordeparlcr og
de Ix Uundrede som Thingöre Kloster sig tilholder (saa
fremt dit de Faiiige tilkommer, hvorom Lcnsmandeu
strax udeu videre Reltergang skal lade forfarej og andre
Eieudommer, som Fattige forærit ere eller vorder, skal
ligge lil Veddöe (Vioey) Uospital, og de fleste Fattige muligt
er derfore underholdis. Saa fremt og nogit givit er til
visse Personers Dnderholding, eller og nogen haver Ret-
tighed nogle visse Personer udi Hospitalet at indlegge,
h
) 31. Jan. 1645.