Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (383,6 KB)
JPG (334,7 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


222 Kongelig Resolution om Hospitaler m. y.
1638. skal det vere dennom uforment og forholdis éfter Fun-
28. April. datserne, imod hvilke ntet her med er ment at sknlle
paabydis; dog skal og udi alt dette höris Bispernis Be-
tenkende. — — 11. Skal Lensmanden lade forfatte alle
Breve, som findis der paa Lanuit og nogen voris Jorder,
Eiendom og Rettighed vedkommer, og dennom vidimere
lade af Laugmeudene og med sit og deris Segel igjennem-
draget paa Althinget, og ingen Bogstav udi samme
Breve forandre lade, meden at de paa Islandiske udskrivis
Ord fra Ord i samme Bog, dog med eode, leslige danske
Bogslaver. og paa got Papir, og skal tvende Gjenparter
gjöris, den ene leggis ved Bessestad, den audeu i voris
Cancellie indskikkis. Iligemaade skal Lensmanden og
Bispen og i en Bog lade forfalte alle Fundatser og Breve,
som gjelder paa Domkirken, Kirkerne der paa Landet og
Hospitalet, saa og paa deris Eie og Retligheder, og der-
med forfare lade, med C.jenparten gemmendraget og Skrift
som forbemeldt er. — 12. Efter som vi naadigst for
detle haver befalet en Landsthingsskriver der paa Laodit
at beskikkis, og om hans Lön intet vist hidindtil er fuld-
byrdct, da skal hanuem her efter givis til Lön af hver
Sysselmand halvandeu Rigsdaler, af hver Klosterholder en
Rigsdaler, og af hver Ombudsholder en halv Rigsdaler1,
og han derimod holde en rigtig Allhingsbog med Land-
sens Iudsegel igjcmmeldraget og numereret, og der iud-
före alt hvis paa Allhinget bliver forhaudlet, som i
Thingbogen bör at indföris, og ikke andet der indskrive
end voris udgifne Breve og 3Iandater, saa og Domme som
paa Althingit dömmis og for Retteu forrcltis, saa og hvis
som ellers bliver af Lensmanden paa voris Vegne befalit;
og skal hau forskalTe Syssclmendene og Klosterholdere
Rigtighed af Thingbogen udskreven, hvis de bör at have,
som cle udi deris Syssel skulle lade forkynde for Almuen.
Givet paa vort Slot Koldinghus den 28. Aprilis 16382.
') Reskr. 10. Mai 1651.
J) Under samme Datum, 28de April 1638, flndes paany de
under 29. Novembr. 1622 \ovenf. S. 206—211) udgivne For-