Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (404,0 KB)
JPG (333,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


*
Reskbipt ang. Compagniets Toldfbioed. 223
Reskript til Hermand Holst, Tolder i Öre- 1638.
sand, ang det islandske Compagnies Toldfrihed. ^^0^0^
Glöksburg 26 Oklobr. 1639- — Originalen med det
kongelige Segl paatrykt, i Rentek. Archiv: «Kongelige Re-
solutioner og Befalinger m. v,»; Siell. Tegn. XXVI, 356 b.
Clirislian den Fjerdo &c. V. G. T. Eftersom det
islandske Compagnie underdauigst lader give tilkjende,
hvoiledis dennom skal affordris Told der udi Sundet af
hvis Vare som til Island sendis, saavel som ossaáaf hvis
igjen derfra kommer, hvilket sfeal vere imod deris af os
dennom naadigste meddelle Privilogier, hvilke blandt
andet formolder, at Compagniet skal aarligen for hvert
Skib som löber til Island erlegge udi voris Rentekammer
tyve Rigsdaler, foruden den sedvonlig Haufne-Told, og
siden for al andcn Told vere forskaanet af hvis Gods did
hen eller tilbage skikkis, foregivendis hos dig paa Com-
pagniets Vegne at skal vere nedsat en deel Peuge, samme
nu fordrede Told anröreodis, underdanigst begjerendis,
dennom samme Peuge igjeu naadigst maatte tilslillis. og
Compagniels Vare, som til og fra Island skibis, herefter
at maalte fri passere, efter deris derpaa meddelte Pnvi-
legier: — Da efterdi vi erfare, samme Tolds Opbörsel
at skal stride imod deris af os dennom naadigst meddelte
Privilegier, bede vi dig og ville, at du lader foi"" is-
landske Compagnie vere fölgagtig hvis Penge hos dig er ,
nedsat, saa ogsaa herefter ikke med nogeu Told besverger,
4
i
ordninger: 1) om Præsternes Kald og Ordinántsen, og 'l)
om Lovbud, TrætteUjöb o. s. v., indf'örte i Cancel|iets
Registrant (Norske Reg. 6, 47, 49), og disse to, tilligemed
den ovenanförte Resoluti.m, oversendes Lensmaud Pros
Mund med Reskript d. Flensborg d. 4. Mai Hi38 med
Befaling: «at du samme vore Forordninger toder lese
og forkynde, hvorefter enhver sig kan vide at rette og
forholde, og du derover at bolde som ved bör». Norske
Tegn. VI, 321 b; M. Ket. II, 413. De fludes ogsaa alle
at være publicerede paa Althinget 1639.