Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (421,7 KB)
JPG (321,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


it-oo 224 STADFÆSTELSE PAA BTJASKEBSDOMSrEN.
lo38.
26. OKtobr. som iraod deris Privilcgier strider. Dermed skeer vor
Tillie. Skrevit til vor Befestuing Ljchsburg den 26.
Octobris Anno 1038.
1640. Kongelig Stadfæstelse paa Byjaskers - Ðom-
i. Juni. men af 4. Mai 1631, ang. Afbetalingaf Handels-
gjeld. Khavn 1. Juni 16401. — Publiceret paa Al-
thinget 1640 og indfört i Altliingsbogen s. A.; Norske Reg.
6, 229;-M. Ret. II, 427-43 í.
Vi Chrislian den Fjerde &c. G. A. V. at eftersom
det islandske Compagnie underdanigst hos os haver ladet
anhoide: vi naa'digst viíie ronlirmere en Dom, som er
dömt paa Bieskeer paa vort Land lsland, anlaugeudis om
hvis Gjcld soin de haver hos Alinuen sammesleds at ind-
fordre, hvilken Dora ljuder Ord fra-Ord sora efterfölger:
«Anno 1631 dcn 4. dag Maji paa Bycskiers Relterthing-
sted, vare disse efterskrefne Mend af velbjrdig Holger
Rosenkranlzis fuldmeglige Fouget over Jsland, Oluff Peder-
sen til Doms nefiide: Thoraas Hallsen, Thorder Laurissen
(Einarsson) og Olaver Joensen, Laugretlemend, Joen Oddseo,
Berger Hallsen og Thorkild Olafssen, om det vise og
velagte islandske Compagnies Gjeld og tilstaaendis Re-
slanz hvor udi Landet, som ikke vorder i retle tilsette
Tid og Tcrmin belalt til Kjóbmendcoe, som Grimer
Bergssen og Melchior Hanssen vare Dom og Rct paa be-
gjerendis paa for" Compagniens Vegue, hvorledis de skulle
der om handle, thi dennom, som ogsaa noksom vitterligt
er, sjuntis stor Umag og Bekoslning at stefne, dele eller
laugsöge saa mange Mend lang Vei udi Sysselet eller udi
audre Syssler eller Landsfjerdinger, enten det er om stor
Gjeld eller ringe Gjeld, fordi at hos raange eF Gjelden
saa ringe, at hver er ikke den Cmage eller Bekoslning
verd, som de skulle derpaa anveude, dersora de skulle

') Ny Bekræftelse i Taxtanordning 6. Mai 1684 og 10.
April 1702. \