Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (396,9 KB)
JPG (324,9 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


i
StADFJíSTELSE PAA BrJASKEESDOMMEN. 225
den med rette Lougsögelse efter islandske Kjöbebalkis' 1040.
Formclding indfordre. — Ku staaer saalcdis udi islaodske 1. Juni.
Loug: «Sagsöger skal være for hvert Maal». Kom for°"
Grimer Bergssen frem paa Thinget med Kjöbmandens
Hans Nansens egen Haudskrift og Fuldmagts Bref, for-
meldendis, al Grimer skulde den Gjeld indkreve og
opbere, som for°e Hans Nanscn paa Rtdernis Vegne her
udi Landet tilstod, og hau self ikke hafde qvilterit eller
Dag givit at maalte stande. I lige maade hafde og
Mclchior Hanssen Kjöbmandens Mogeus Nielsens Fuldraagt
og Ombudsbrcf om samme Compagniens Gjcld at skulle
iudkreve, hvilket for" Fuldraagtsbref vi bcsaa og dömte
dcn louglig at vere. — Klagcde de begge for os
Dommere og Domsmend, at der var mangc Mend her
udi Landct, sora ikke vilde og ikkc hafdc bctalt sin Gjeld
til Kjöbmendene udi tre, fire, sex ellcr otte Aar og len-
gerc, dog Kjöbmendcue ideligen paa hvert Aar haver
dennom krevit; thi en Part, naar de haver gjort Skyldcu,
saa tilfaldcr denuora Fattigdom, dog dc vilde betale saa
kunde de ikke; uoglc löbe saalaugVci hjcm i Landit, at
Kjöbmcodene kunue dennom ikke opspörge, og somme
kunde bctale og vil dog ikke nden Lougsögelse. — Da
paa dct saadau Uskikkelighcd imod Loug og Bet ikke
skulle blive for gemen hcr i Landit, og Rjöbmendcne
ikke skulle med vidtlöftige Proces og Bcttergang forhindris
paa deris lauge Beise, Compagnict saavel som denuom
sclver til slor Skade og Forsömmelse, havcr vi derfore
indfört disse cftcrfölgendc Lougcns og Bctlerbödcrnis
Punktcr og Artikle, som vi for os funde og os sjuntis
dcr best tilliöre.
Först staaer saaledis udi Koug Hagcns Kctlerbod1:
««De Löseraend som Uskjel gjöre og Gjeld bör at betale,
da tage Sysselmauden deris Gods op mcd lougagtige
Böndcrs Vidskab, og betale hvcr sin Gjeld, om det naaer
') Retterbod 14. Juni 1314, § 21, see ovenf. S. 30.
i l. S. 15