Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,1 KB)
JPG (322,1 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


226 Stadfæstelse paa Btjaskebsdommen.
1640. til, eller miste hver som haa var skyldig efter som det
1. Juni. Iöber til; og saa skal hver Sysselmand gjörei sit Syssel»».
Item staaer saa udi Kong Magnus Retterbod1: ««Ma-
gous med Guds Naade Norgis Konning: Os og vort Raad
haver verit tilkjendegivit, at de Kjöbmend som hid seigle
til Landet faa ikke sin Gjeld i rette Tid (af dem) som den-
nom ere skyldig, og at deris Reise der over ideligen for-
bindris, at de komme seent af Landit, eller at de faar der
at ligge to Vinler, som sig ellers ikke hafde agtet uden
een. Og efterdi vi vil i ingen Maade sligt fordrage, da
bjude vi eder at I have betalt alle östmend deris Gjeld
til Sanct Olufs Dag i hver Sommer, saa frerat som en-
hver, íkke havér betalt, vil svare os toif Alner af hvert
Hundrit som han var skyldig, og ligrsaa möget dcnnom
som Gjelden bör at indkreve. Da bjude vi Sysselmendene
eller deris Ombudsmend, og de fire lougagtige Mend som
han med sig tiluefner, at de Iade udvordere derfore isteden
hjemme af hans Gods, saa möget som Gjelden er slor til,
Qg dermed Flölning til Skibs, og serdelis ogsaa dennom,
som Gjeldi-n bör at opbere, half Mark, skal dette ud-
vorderis uden Lougsögelse, hvor som deris Gods kan findis
som Gjelden bör at betale. Ville voris Syssclmend eller
deris Ombudsraend deone vor Befaling ei holde eller
styrke, da vide sandelige at de skulle miste Sysseler og al
den Herlighed som de haver af os og Kronen, og der
foruden möde voris Ugunst»».
Item Koning Christian dcn Fjerdes Bref, som er ud-
givit mcd den islandske Taxt Anno 1619 , der udi staar
saaledis: ««Og skal voris Lensmand .... [o. s. v.
see For. om Taxten 16. Dec. 1619 § 12 ovenfor §¦ 186]
.... som hidiudlil skeet er»».
Thi formedelst disse kongelige Forordninger og Retter-
') Denne Retterbod findes i dansk Oversættelse bagved den
danske Jonsbog 17611, S. 394—5, uden Aar; Lat. Over-
sættelse i Torfæi Hist. Norveg. IV, 459, ogsaa uden Aar,
men henfört af Forf. til 1331; Magnus Ketilsson II, 431
Anm. henfórer den derimod til 1330.