Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (361,9 KB)
JPG (319,3 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Stadfæstelse paa BíJASKEBSDOMMEN. 227
böder dömme vi for"" Domsmend saaledis som efter 1640,
fölger: Först alle de Meod, som saa stor Gjeld bör at 1. Juni.
betale, som for°" Koog Magnus Retterbod forroelder,
brödige 12 Alner til Kongen af hvert Hundret, og andre
12 Alne til dennom som Gjelden bör at opbere, hvert
Aar, saalenge sora hun ubetalt er. Men de som ikke
ville betale til den rette Tid og Termin, efter höibeineldte
Kong Chrislian den Fjerdis Bref, og efter at de haver
hört denne Dom, da gjelde de Kongen otte Marker i Breve-
brud og 4 Marker i Domrof, og svare dennom som Skyl-
den bör at indkreve al deris Kost og Tering, som de
derpaa anvender. — Men de som mindre bör at betale
end Uundret, gjelde 6 Alner for 60 Alner, 3 Alner for
30 Alner, og halvaudeu Alen for 15 Alner, og 4 Marker i
Domrof, og i lige Maade svare Kost og Tering, sora for-
bcmeldt er. End hvo som Gjelden negter, da sverge
fuld Eed indeu 14 Netlerefler deu Termin, sora for" höi-
betroede Koug Christian den Fjerdis Bref ora formelder,
eller betale Gjelden saa möget som han om krevis, og
svare efler som Dommen udviser. Mcn om nogeo Hyndren
eller Nödsyn kan til at falde, at de lslandske ikke saa
snart belale kunde, da overveie gode Mend deris Nödsyu,
eller om Kjöbmendene selger dyrere end efter Taxten, da
belalis derfore ikke mere eud ret er, og Kjöbraendene
svare da derfor Brot, for hver en som de uforrette,
om de anderlcdis handlo eller kjöbslaa ved Islenderne
end Kongel. Maj*. Bref og Taxt formelder, og dcnnora,
som uforrettet vorder, dcris Ret efler louglige Dom. Sam-
töktc denne Dom med os for" Fouget og satte sin Hand-
skrift med voris her under. Actum ut supra». —
Da vilíe vi hermed naadigst sarame Dom conflrraeret
have, saa og her med couflrmerer og stadfester udi alle
sine Ord og Punkter som forskrevit stander, forbjudeudis
alle og enhver herimod efler som forskrevit staar at
hindre eller i uogen Maade Forfang at gjöre, under vor
Hyllist og Naade. Givit paa vort Slot Kjöbenhafn den
1. Junii 1640.
15*