Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (477,1 KB)
JPG (334,9 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


á
Reskript OM LÖSGÆNGEIIE. 229
17. Oktobr. 1641. — Findes ikke at være publiceret. 1641.
Norske Tegn VII, 86 b har «Feröe» istedenfor «Island», 17. Oktbr.
udentvivl rigtigere. M. Ket. II, 433.
Christian den Fjerde &c. V. G. T. Vid, eftersom for
os láder andj'age menige Prcstur paa vort Land lsland (rett.
Fcröe)4 hvorledis der saminesteds en. Andell Lösgengere skal
befi'ndis, som ingen vis Nering haver, mens laugt mere
Landet omstrippe og med Tyverie, Plynderi og anden
ÍMutvillighed Almuen stor Skade tilföie. Da bede vi dig
og ville, at du med Flid efter saadanne Personer ladcr
inquirere, og dennem som du ertappe kan, sora sig ei
saa höiligen haver forseet, at de for deris Gjerninger paa
Livet kan straffis, hid ncder til Bremerliolm for vor
Kjöbsted Kjöbenhavn vel forvarit udi Jern lader nedskikke.
Skrevit paa vort Slot Kjöbenhafn den 17. Octobr. 1641.
Instrux for kongelig Foged paa Island Jens 1645.
Sóffrensen. — M. Ket. II, 444; TJddrag (uden Datum) 37"7míuar.
publiceret og indfört i Althingsbogen 1646, Nr. 5. Uddrag.
— — 5. Ef'tcr som du for os og lader andrage, ad-
skillige Christfaar'- Jorder' at vcre der paa Landit, som
de Fattige af förste Begyndelse skal have tilhört, da bede
vi dig og naadigst ville, at du med Loug og Ret derpaa
sknlt tale, ora de ikke bör at fölge Vidöer Uospital til de
Fattiges Hnderholdning saramesteds. — — Givet paa vort
Slot Frederiksborg den 31. Januarii Anno 1045,
Reskript til Foged Jens Söffrensen, at over- ' pn *
holde slrængt Handels ¦ Monopolet. Khavn den
fi 3. April 1645. — Original i Stiftamts-Archivet i Island,
1 A. 105, paategnet at være publiceret paa Althinget den 29.
Juni 1645 (rett. 1646, see d. A. Althingsbog Nr. 2); Rubr.
i Norske Tegn. VII, 243; M. Ket. II, 446.
Chrislian den Fjer'de &c. V. G. T. Vi bede dig og
naadigst ville, at du med Skipper Oluf Hendriehsen, som
med fordtrligste agler at segle paa vort Land Island, saa
>
\
') kristfjár-jaroir, jfr. Reskr. 21. April 1619 og 28. April 1638.