Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (410,9 KB)
JPG (330,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


I
230 Reskript om Hakdels-Forbud.
1645. vel som med alle andre haver flittig og tilbörlig Ind-
3. April. seende, at de ei imod det islandske Compagnies Privile-
"""gier med Kjöbmandskab og ellers i andre Maader der paa
Landet noget at handle og forelage sig til fordriste, saa
fremt du ifíhe self dertil vil svare; til hvilken Ende vi
og naadigst ville, at du alle vores derom udgangne Man-
dater paa Landet paa ny skal lade lese og tilbörligen
forkynde Hermed o. s. v. Skrevit paa vort Slot Kjöben-
hafn den 3. Aprilis 1645.
1646. Kongeligt Forbud til Island, mod Handel med
^J^ahdre end Compagniet. Khavn 13. Aprilis 1646.
— Original i Stiftamts-Arohivet i Island, A. 105, paategnet
at være læst i Laugretten 29. Juni 1G4G ; M. Ket. II, 417—49 '.
Vi Christian den Fjerde &c. helse eder vore kjere
troe Undersatter, Befalingsmend, Bisper, Provsler, Prester,
Lougmend, Sysselmend og alle, som Bestilling have, saa k
og menige Almue, som bögge og bo paa vort Land Is-
land ævindeligen med Guds og vor Naade! Vider, at os
af det islandske Compagnies Forvaltere underdanigst an-
dragis, hvorledis imod voris dennom naadigst forundte
Privilegier Uollendcre og audre fremmede understaa sig
at komme dcr i Landet og der Compagniet ikke til ringe
Skade at bruge deris Kjöbmandskab. Da efterdi saadan
i sig self er mod voris naadigste Vilge og Mening, og
udtrökkeligen mod de Privilegier og Friheder, vi for"
Compagnie naadigst af kongelig Magt og Myndighed undt
og givet haver: yille vi alle og hver hermed slrcngeligen
og alvorligen befalet have, at de ikke alene saadant .
(saadaune?) strax fra Landet viser, naar de ankommpr,
mcdcns og, at de sig al Omgengelse med dennom entholde, 9
dennom hverken selger enten af deris Baade naar de ere
ude at fiske, cllcr af deris Vare. i Landet, ei heller af
dennom sig noget tilforhandle, hvad det og vere kan.
') I Registrantrækken af «Norske Register» savnes een Pro-
tokol, for Aarene 1643—48.