Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (401,0 KB)
JPG (330,1 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


:
Forbud MOD Handel med Fbemmede. 231
Fordrister sig nogcn hcr imod at gjöre, da skal han,
om han nogen Bcstilling haver, dcn strax have forbmdt,
hvad heller han self handlcr eller tilsleder andrc af Is-
lenderne at handle med for" Fremmede og Edlendiske,
og der fornden staa os til Rette, som den voris Mandater
overtreder, og med dennom samtykker sora det ovcrtreder.
Almuen, som sig derimod at gjöre tilfordrister, skal i lige
maade staa til relte som voris Forbuds Overtreder. Uvor
efter alle og enhver sig kan have at rette, og for Skade
at tage vare; dette vi og dcrfore til alles Eftcrrctning
haver ladet publicere. — Derimod skal Compagniet handle
billigen med Indvaanerne, dennom dygtige, og gode Vare
tilbringe og forskaffe, som de det ville andsvare og kjendt
vere. Forbydendis alle og enhver her imod at handle,
under vor Hyllist og Naade. Givit paa vort Slot Ejöben-
hafn den 13. Aprilis 1646.
Instrnction for det islandske Compagnies 8. Mai.
Betjente. Khavn 8. Mai 1616. — m. Ket. n,
450-463. - Uddrag.
Instruction ogArtikuIer, hvorefter det islandske Com-
pagnies Kjöbmcnd, Skippcre med andre Ofíicerer og det
gemcne Folk paa Compagniens egne saa vel og Fragtskibe,
paa Reisen til og fra Jsland, Vestmannöe og Feröe sig
skal have at rette og forholde.
— — 8. Efter Ldseilingen af Sundet skal Kjöb-
manden paa hvert Skib holde rigtig Journal paa alt hvis
paa Reisen passerer, hvad Vinden dagligen er, og hvad
Cours de gaaer, hvortil dennom udaf Compagniet Böger
skal forskafíis, som de efter endt Reise til Compagniens
Forvallere slrax skulle igjen indlevere; findis nogen til
samme Journal at holde forsömmelig, vere Forvalterens
arbital Straf undergifne. —. — 10. Kjöbmendene skulle
aarligen paa hver sin Hafn i Island de Fattige 50 Alen
Pechliog og en Tönde Meel til Almisse meddele, som
dennem udi Regenskabit skal gotgjöris. — — 17. Hvilken