Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (413,0 KB)
JPG (337,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


232 INSTRECTION FOK COMrAGNIETS Betjente. j
1646. Kjöbmand som sig understaar at tilstede ejler see igjen-
8. Mai. nem Fingre, at med Fremmede handlis, vere sig Engelsker
eller andre, enten paa Landet, udi Hafner eller udenfore,
eller og self med dennom handle, sknl som en utro Tjener
derfore stande til Relte. — 18. Kjöbmendene skulle |
med Folket have god Opsjun, og il.ke tilstede nogen
Kjöbmandskab udi Landct atbrugis, ei hcller Rjöbmaoden
Skipperen, enten selver have, eller og Folket Föring ndi
Skibet at liave, lilstede, imod Kongel. Maj' Ordinantie,
saa fremt baade Kjöbmanden og Skipper ikke derfore
ville stiaffis og stande til rette; dog skal alligevel efter
samme kongel. Forordning for Folkets Kjóbmandskab og
Föring fri Penge udi Sleden tilstedis, som af deindskibede
Vare dcr fra Landet, naar de in salvo ankommer, skal
betalis': en Skipper 60 Daler, en Höibaadsmand 30Daler,
en god Skibmand eller Constabel 25 Daler, en Baadsmand
20 Daler, en Kok i lige maade 20 Daler, en Pöcker eller
ung Dreng 10 Daler. En Styrmand, en Bödker, en
Slagter, en Arbeidskarl skal bevilgis ligesaa megit til
Föringspenge som de fanger til Ilyre. Dog alt saadant
at gaa paa hver sit eget Evenfyr.------------30. Saa erindris
nu Kjöbmendene, efter den 17. Punkt, ingen Fremmede
nogen Ilandel at tilstede, medens naar de det ei self kan .
afverge. neste Sysselmand eller Ombudsmand det at give
tilkjende; vil han det ikke forekomme, da med 2 Mend
af Compagniens Folk hannem protestelig beskikke og for-
kynde hannem Kongel. Maj'" derom udgangne Bref, datcrit
dcn 16. Aprilis 16362, hvoraf her hos Copia medfölger,
og hans Svar derpaa tage beskreven. — 31. Efter hvilken
for"* Ordinantsie og Artikuler dc som sig paa den islandske
og feröeskc Farvand lader bruge, som för er meldt, sig
sknlle hav'e at rette, ligesom de sig tro og flittige til
Compagniens Bedste lade linde god Lön og Bifordring
ville vere gevertige. Og de sig anderledis comporterer
i
') jfr. Fr. 22. Marts 1620.
') ovenfor S. 220.