Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (411,0 KB)
JPG (331,1 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


>
V INSTRUCTION FOR COMPAGNIETS BETJENTE. 233
ogsigherefter (ikke)regulerer skal ikke alenisle som udygtige
casseris, og aldrig mere for Compagniet blive betroct til
at segle, medens der forudeu, saa som de Compagniens
Fordeel, Gafn og Bedsle ikke ha\er villet eflertragte, til-
I börligen stande til rette. Til videre Bekreflning haver.
vi ladet Compagniens Indsiegel her under trykke. Kjö-
benhafo den 8. Waji Anno 1646.
Reskript til Biskopperne i Island, angaaende 10. Decbr.
Præsters Leiermaal. Frederiksborg d. 10. De-
cembr. 1646. — Publiceret og indfört i Althingsbogen
1647, Nr. 4; Norske Tegn. VII, 346; M. Ket. II, 464; Finn.
Joh. Híst. Eccl. Isl. III, 76.
Christian den Fjerde &c. V Synd. G. T. Eftersom vi
naadigst kommer udi Forfaring paa vort Land Island sig
ikke ringe Uskikkelighed og Forargelse at begive af Pre-
sterne, som sig med Iíoreri og SKörlefnit forseer, dapaa
^ det saadant saavel der som andensteds her udi vore Riger
og Lande her efter maa forekommis og de som sig her
udinden forsett andre til Afsky og Exempel tilbörligen
derfor kan blive strafíit, ville vi det naadigst her efter
alvorligen have paabudet og befalet, at alle Prester, som
sig saaledis med Iloreri eller Skörlefnit forseer, deu •
menige Wand til Forargelse, som de billigen med skik-
kelig Lefnit og Lerdom burde at opbygge, straxcn efter
foregaaende Dom skal afsettis og sit Kald dermed have
forbrutt, ei heller til nogen anden Kald igjen tilstedis,
förend de derpaa voris naadigste Bevilning haver erlangit
og tilveiebragt. Uvorefter I eder have at rette. Frede-
riksborg dcn 10. Decembr. 1646.
Forordning om Jordegodses Opbydelse og io. Decbr.
Afhændelse paa Island. Frederiksborg 10. De-
cenibr. 1646. — Publiceret og inafört i Althingsbogen
1647, Nr. 1. Efter trykt Original. M. Ket. II, 466-67.
Vi Christian den Fjerde &c. G. A. V., at eftersom
•k vi naadigst crfare, stor Misforstahd og Trette at foraar-
$