Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (403,5 KB)
JPG (330,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


>
Anokdning om Naadsens Aar. 235
thingsbogen 1650 Nr. 2; Norske Reg. 8, 628 b; M. Ket. III, 1650.
17; Finn. Joh. Hist. Eccl. Isl. III, 458.------r—
3. Mai.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V., at vi paa
Geistlighedeus paa vort Land Island, deris underdanigste
Ansögning, naadigst haver for got anseet om Preste-Enkernis
Naadsens Aar sammestcds at gjöre denne naadigste An-
ordning, at med forM Naadsens Aar herefter skal forholdis
efier den islandske Loug, saa den skal forstaaes at be-
gynde fra förste Fardag, som berettis at indfalde sidst
i Majo, efler Prcsternis dödelige Afgang, og siden endis
nesle Fardag der efler. Dog skal forM Enke dis imid-
Iertid tiltenkt og forpligt vere, Presten, som i den Af-
dödis Sted igjen kaldis, tilbörligen desimidlertid at under-
holde. Forbydeodis alle og enhver forne Preste Enker
her imod, efter som forskrevit staaer, at hindre eller udi
nogen Maade Forfang at gjöre, under vor Djldest og
Naade. Givet paa vort Slot Kjöbenhafn den 3. Mai 1650.
Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 3- Mai-
om haardnakkede Menneskers Straf. Khavn 3.
Mai 1650. — Publiceret paa Altbinget 1650; Original i
Stiftamts-Archivet i Island, A. 105; Norske Tegn. VIII, 156;
M. Ket, III, 17; Finn. Joh. Hist. Eccl. III, 459.
Frederik den Tredie &c. V S. G. T. Eftersom
vi komme udi naadigst Forfaring, at endeel forherdede
og haardnakkede Mennisker paa vort Land Island sig
uforsvarligen skal understaa, lidet eller intet at agte om Pre-
stcrnis Paamiudclse ogKirkcns Disciplin : da eflerdi saadan
Foragt billigen höit bör atstrafíis, bede vi eder og naadigst
ville, at I Sysselmendene sammesteds paa vore vegue
alvorligen tilholder, at de saadanne ugudelige Mennisker,
som herudinden skyldige befindis, andre til Afsky tilbör-
ligen straffer. Dermed sjieer vor Villie &c. Skrevet paa
vort Slot Kjöbcnhafn d. 3. Maji 1650.
Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke og 3. Mai.
I Biskopperae, ang. Kirkers overflödige Inventarium.
<