Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (418,3 KB)
JPG (327,0 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


I
t>
Reskmpt om Veivæsenet 237
angiver. Forbydcndis alle og cnhver heriraod, eftersom 1650.
forskrevit staar, at hindre eller udi nogen Maade Forfang"
at gjöre, under vór Hyldest og Naade. Givet paa vort
Slot Kjöbenhafn den 3. Mai 1650.
3. Mai.
Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 10. Mai.
ang. Spedalskheden, samt om Veivæsenet. Khavn
10. Mai 1050. — Original i Stiftamts-Archivet i Island
A. 105; Norske Tegn. Vlll, 160; M. Ket. III, 28.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersora
vi naadigst erfarer af edcrs underdanigste Beretning, spe-
dalske Sjugdora paa vort Land Island, forraedelst den
gemene Mands Nachlessighed og Ureeulighed udi deris
Iluse , meget at tage Overhaand ;| — stor Besverlighed
der foruden for den reisende Mand at findis der paa
Landet, for Mangel af Broer, Ferger og Veienis Beparra-
tion, hvorom 1 formener, voris Undersaalter der paa
Landet og de Reisende til Bedste, tjenlig og gafnlig For-
andring at knnde foretagis. Da bede vi eder og uaadigst
ville, at I (le fornemstc der paa Laudet her over hörer,
saa og siden med dennem overveier og beienker, hvor-
ledis foinefnte spedalske Sjugdom, nest Guds naadige .
Bistand, ved tjenlige Middel saavidt mueligt kan fore-
koramis, og Veicne paa Landet, hvor foruödent gjöris,
bekvemmeligen vorde repareret, Broer og Pramme bygt
og heulagt, hvorom I og siden paa voris naadigste Bati-
fication tjenlig Anordning haver at gjöre. Givet paa vort
Slot Kjöbeuhafn d 10. Maji 1650.
Aabent Brev ang. Friskyds for Lensmanden.
Khavn 10. Mai 1650. — Publiceret og indfört
i Althingsbogen 1650, Nr. 3; Original i Stiftamts-Archivet i
Island, paategnet al være publiceret paa Althinget 5. Juli 1682,
12. Juli 1706 og II. Juli 1719, samt paa Kópavogs Thing
1t. Oktober 1745; Norsk'e Reg. 8, 639 b; M. Ket. III, 29.
Vi Frederik den Tredie &c. helser eder vore kjere
troe Undersaatter, boendis paa vort Land Island, evinde-
10. Mai.