Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (391,7 KB)
JPG (324,4 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


RESKRIPT OM JORDAFGIFTEtt. 239
som de kunde have Föie til sig med Rette over at be- 1650.
sverge; viile og derhos naadigst, at I herefter ikke skal 10. Mai.
tilstede dennom, som fornefnte voris Ombuds og Klosters- '^~~
Jorder udi Forpagtning haver, uden forcgaaende voris
serdelis naadigst Befalning. og Bevilling, at anamme
höiere Landskyld af voris Bönder, eller forncfnte
Klosters og Ombudsjorder med nogen nye Paaleg at be-
legge eller betynge, videre end Jordbogen udviser og
tilsteder. Dersom nogen her imod at gjöre sig til for-
drister, da skal 1 dennom deifore tiltale og Dom over
dennom hende, som de sig med uhjemmelt befatter og
forseer. Givet paa vort Slot Kjöbenhafn d. 10. Maji 1650.
Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 1651.
ang. Belönning for Angivere af fordulgte Kron- 3 Mai
godser og af Tisndesvig, samt om Undersögelse
af Landets Havne. Khavn 3. Mai 1651. —
Norske Tegn. VIII, 244 b; M. Ket. III, 36-37.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vider, at
vi, efter eders uuderdanigste Angiven, naadigst er tilfreds,
at hvo som kan aabenbare noget af vor og Kronens Gods
og Eiendom fordulgt at besiddis paa vort Land Island,
da dcn samme at maa tilstedis bemeldte Gods og Eien-
dom fof Penge nest at verc for nogen anden. — I lige
maader og, om nogen med deris Tiende overhörig ind-
sidder, at den ikke aarlig yder, da ville vi naadigst her-
med efter Loven at skal f'orholdis. — Anlangende Bagge
Wandell, da eflersom vi haver naadigst bcfalit hannem,
sig at forföie med eder til bemeldte vort Land Island,
bcde vi e'der og naadigst ville, at tilholde og befale
alle Sj sselmend paa Island, enhver udi sit Syssel, hannem
at anvise alle Ind- og Udhafner, dessen Beqvemhed dis
bedre at erfare, og til fornefnte hans Reisis bedre Fort-
settdse. bemeldte Sysselmend der paa Landet ham oghans
Folk at forskaffe fri Hesle, med behövelig Baad og Folk.
Givet paa vort Slot Kjöbenhafn 3. Mai 1651.