Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (388,9 KB)
JPG (317,0 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


240 Reskmpt om Landstiiingsskriveben.
1651 Reskript íil Befalingsmand Henrik Bjelke,
7o~MaT~om Betalingsmaaden af Landsthingsskriverens
LÖn. Khavn 10. Mai 1651. — Publiceret ogindfört
i Althingsbogen 1651, Nr. 1; anden Gang publiceret 1674;
Norske Tegn. VIII, 248; M. Ket. III, 39.
Frederik den Trcdie &c. V. S. G.T. Vider, at efter-
som os elskelig Thorder Hendrichsen Landslhingskriver paa
vort Land Island underdanigst sig bcklager, hvorledis
han ikke af Sysselmend, Klosterholdere og Ombuds-
mendene der paa Landet, for deris Viit-Afgelegenheds Skyld
saa vel som andre Aarsager, hans aarlig foruudte og de-
puterede Besoldning for bem" hans Bestilling kan faa ind-
samlit, med underdauigsle Begjering derfore, vi hannem der
udinden naadigst ville behjelpelig vere. Da bede vi eder
og naadigst ville, at I alje bemeldte Sysselmend, Rloster-
holdere og Ombudsmend der paa Landet tilholder, at de
aarligen her efter verer tiltenkt, tillige med deris Afgifter
til os og Kronen, at levere bemeldte Landsthingsskriverens
Lön til eders Fuldmegtige paa Bessestad, som det siden
til bL'meldte Landsthingssliriver fremdelis haver at over-
levere. Dcrmed &c. Skrevet paa vort Slot Kjöbenhafn
den 10. Jlaji 1051.
io. Mai. Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,
ang. at Jord knn vindes ved Lov og Dom. Khavn
10. Mai 1651. — Norske Tegn. VIII, 248 b; M. Ket.
III, 39-40.
Frederik dcn Tredie &c. V. S. G,T. Vider, at efter-
som samllige Geislligheden for norden paa vort Land
Islaud hos os underdanigst haver Iadet anholdeog begjere,
at ingen verdslige der paa Landet maatte tilladis Kirkernis
Land og Eiendom at anlage eller bruge, som Geisllig-
hedeu det over 20 Aar og lengere brugt haver, med
mindre de Presterne, som samme BeneQcia haver at fore-
staa, först ved Lands-Lov og Ret sóger, da bede vi eder
og hermed alvorligen befaler,. at I haver ílittig og tilbörlig