Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (388,5 KB)
JPG (323,5 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskript om Kirkers Jorber. 241
Indseende med, at intet af Kirkernis Land og Eiendom i
saa Maade som forskrevct staar, uden Iovlig Proces og
foregaaende Dom, Geistligheden der paa Landet herefter
af nogen verdslig fratagis; dog at I derhos flitlig i Agt
haver, at vi og Kronen paa voris Jorder ingen Skade
lider, og at intet os og Kronen, saa vel som enhver voris
Undersaatter der paa Landet, intet Jord uden Lov og Ret
fratagis, men at alting dermed tilbörligen og efter Lands-
lov til gaar. Datum Hafniæ d. 10. Maji 1651.
Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 10' Mai-
ang. Præsternes Underholdning, Hospitaler m. v.
Khavn 10. Mai 1651. — Nörske Tegn. VIII, 249 med
urigtigt Datum 10. April '; M. Ket. III, 40—41; Finn. Joh.
Hist. Eccl. Isl. III, 459—60 medDatura 10. April, hvorimod
det rigtige Datum anföres S. 454.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom I
om adskillige Poster voris Land Island og des Indbyggere
angaaende, voris naadigste Ville og Betcnkende under-
danigst at vide er begjerendis, da ere vi naadigst tilfreds,
at dermed saaledis som efter fölger bliver forholdet,
nemlig: — i)" at I til fattige Presters Underholdning
og des Forbedring vcd Bispen og Presterne i hver Stift
maa lade selge og for Penge afhende hvis overflödigt
lnventariiqveg!!, som baade hos Skalholts Domkiike og
andre Stigtens formuende Kirker, som mere end til Kir-
kernis nödvendig Underholdning kunde vere i Forraad,
og saa vidt som efter Bispens og Presternis Betenkende
fra hver Kirke uforbigengeligen mistis kunde, dog at I
haver tilbörlig Indseende med, at bemeldte Inventarium
det dyreste, som det befindis kan at vere verd, selgis,
hvilke Penge I siden til eder haver at annamme og op-
') I Registranten staa#r 10. Mai ved en Mængde baadenær-
raest foregaaende og efterfölgende Breve.
') denne § 1 er publieeretog indfört i Althingsb. 1C64, Nr. 3.
3) see Aab. Br. 3. April 1674,
/. B. 16