Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (387,0 KB)
JPG (332,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


242 Reskeipt om Hospitalee m. v.
1651. berge, og dennom siden hos visse Folk her i vort Rige
10. Mai. Danraark paa tilbörlig Rente at udselle, og samme Renle
"""""' aarligen til bemeldte ringe Prestekalds Forbedring efter
enhvers Beskaffenhed at uddele lade. — 2) til de Spe-
dalske og Vanföre deris Underholdning der paa Landet
ere vi naadigst tilfreds, at I íire vore og Kronens Gaarde,
een udi hver Fjerding, maa udlegge til Hospital, hvor
saadanne vedtörftige fattige Spedalske og Vanföre kunde
underholdis, hvorimod 1 med Bisperne og de fórnemmesfe
der paa Landet haver at lade gjöre en Anordning, ved
hvad Middel I eragter samme nödtörftige udi bemeldte
Hospitaler bedst at kunde underholdis. — 3) Modtvillige
Tjeuistefolkis Straf anlangende, derom haver I i lige
maader med de fornemmeste der paa Landet fornöden
Anordning at gjöre, eftersom beqvemmelig efter des Be-
skaffenhed eragtis kau, hvorom I eder siden underdanigst
qg udförligeu imod os haver at erklere, pg om voris
videre naadigste Ratiflcation derpaa at anholde. — 4) Med
Veiene der paa Landet skal I ogsaa efter islandske Lov
have tilbörlig Indseende, at de, som det sig bör, bliver
reparerede og siden vedlige holden, meu hvis Udórken
og andre Steder, som Loven intet om formelder, er
anlangendis, derom kan I med for" de fornemmeste
der paa Landet, paa voris naadigste Ratiíication, lade
gjöre saadan nödvendig Constitution, som Landets Be-
skaffenhed best tilsteder. Dat. Hafniæ 10. Aprilis (Mai) 1651.
1G52; Privilegier for Generaltoldforvalter Henrik
15. Aprih Miiller paa Grönlands Beseiling i tredive Aar.
"" ~~ " IChavn 15. AP1-Í116521. — Norske Reg. 9, 182 b.
— Uddrag.
-------4. Skal dennom vere bevilgit Forferschingspladsa
') Reskr. 3. Mai 1652 anmoder Biskopperne i Island om at
sende Múller «hvis Efterretning I baver af gamle Skrifter
og Böger om vort Land Grónland». M. Ket. III, 48;
Norske Tegn. VIII, 413 b.
2) = Forfriskningsplads, Anlöbssted.