Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (404,2 KB)
JPG (334,8 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


244 Reskbipt om Lovbydelse af Jobdeb.
holder, at de retter sig her udiuden efler Islands Lougen,
og hannem íörst deris Jordegods tilbjuder, förend de det .
til nogen fremmede. afhender, eftersom dog forbcmeldte
Gods efter hans Beredning skal have fuldt hans Slegt én
efter anden over 100 Aar. Dat. Hafniæ den 25. Aprilis
Anno 1652.
12. Mai. Reskript til JBefalingsmand Henrik Bjelke,
ang. Hospitalernes Indtægter, samt CÍristfæ-
Jorder. Khavn 12. Mai 1652. — Pubiiceret og
indförtiAlthingsbogenl652, Nr. 11; NorskeTegn. VIII, 416b;
M. Ket. III, 49; Finn. Joh. Hist. EccJ. Isl. III, 460—461.
Frcderik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftcrsom vi
af eders underdanigste Erklering naadigst erfarer: Stendernc
paa vort Land lsland at have gjort adskillige Forelag lil
Hospitalcrnis Iudkomstis Forbedring sammesteds, nemlig
först, at hvis overflödig Inventaria ved Klosterne findis,
som der fra kunde mistis, der til maatte tilleggis, da
ville vi naadigst at I med Flid skal forfare, hvor megit
af fornefntc Klosters Inventarier uden dets Skade der fra
kan mistis, og siden cdeis undcrdanigstc Erklering derom
udi voris Cancellie indskikke, at vi os siden derpaa videre
kan vide at resolvcre. — Ville og derhos naadigst, at 1
eder med Flid skal crkyndige om adskilligc Jorder der
paa Landet, som udi forrige Tider til de Fattige skal vere
given og kaldisChrislferd-Jorder, at dermed siden kan vorde
forholden efter forrigc naadigst gjorde Anordning. Her
forudcn ere vi naadigst tilfreds, at hvis Almisser og
Foræringer af ind- og Udlendiske til forno Hospital
godvilligen givis, dertil maa indsamlis og til de Fattiges
Underholdning anvendis, saavel som hvis udgivis der paa
Landet for Egteskabs Tilladelse udi trcdie Led, dog at
altid hercfter som tilforn derpaa sögis og begjeris först
voris naadigste Bevilgelse og Tilladelse. Dersom og her-
efter nestc Venner, som cfter Lougen dennom paarörende
forarmedc Mennisker forsörge bör, derfor udi Penge noget
vil udgivc, skal det denuom vcre tilladt, og dedermed, L
f