Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (427,6 KB)
JPG (343,1 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Reskript oji Hoshtaler m. v. 245
som retle Hospitalsleramer ere, udi Hospitalerne indtagis. 1652.
¦ Over dette ere vi og naadigst tilfreds, at hvis Accidentia, "TJT^T7'
som for Forligelsemaal og andre saadanne Sager falde
kan, tfl de Fattige maa forvendis, dog os og Kronen
voris Rettighed efter Lougen herndinden forbeholden, paa
det og dermed desto rigtiger kan tilgaa, da skal Syssel-
manden, som fornefnte Penge indkrever, for sin Umage
deraf nyde den tredie Part, og de lo övrige Parter komme
Hospitalet og de Fattige til Beste. Dermed &c. —
Skrevet paa vort Slot Kjöbenhaufn den 12. Maji 1652.
Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke, 12. Mai.
ang. Hospitalsgaarde m. v. Khavn d. 12. Mai
1652. — Publiceret og indfört i Althingsbogen 1652, Nr. 10;
Norske Tegn. VIII, 418; M. Ket. III, 50; F. Joh. Hist. Eccl.
Isl. III, 461.
Frederik den Tredie <&c. V. S. G. T. Eftersom vi
af Eders underdanigste Erklering naadigst erfarer, en
Jord udi hver Fjerding til Hospitalet for spedalske og van-
före Mennisker der paa Landet, efter voris forrige uaadigste
Tilladelse, af Geistlige saa vel som Verdslige (at vere udlagt),
nemlig: udi östfjerding udi Kirkeboe Klosters Sogn: Hörgis-
land paa Sidu; udiSudfjerdiugpaa Grimsnósse : Klosterhole;
udi Vesterfjerding udi Setberges Kirkesogn: Eyre udi Eyrar-
sveit; udi NordfjerdingudiEycfjord: Módrufeld ^-dacrevi
ognaadigst tilfreds, at fornefnte Jorder der til maa an'ven-
dis. ViIIe og derhos naadigst, at. herefter af Bisperne
og Laugmendene udi hver Stigt paa vort Land Island en
from og skikkelig Mand skal forordnis, af og i settis naar
Behof gjöris, som' 'med fornefnte Hospital og des Ind-
k°mme kan have tilbörlig Indseende, saa det ret anvendis »". #
til fattige og nödtörftige Menniskers Underholduing. Og
skal fornefnte Forstandere aarlígen for den visse og
uvisse Indkomst, Indtegt og Udgift, tiltenkt vere at gjöre
fornefnle Bisper og Lougmendenc udi hver Fierding
Regnskab; og maa hannem for foraefnte hans Tjeneste
og Umage noget til Lön af dennem tilleggis, og der-