Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (414,2 KB)
JPG (329,3 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


252 Gavebbev til Fattige.
1656. angiver Sysselmanden Dyrheden til 20 Hundr., Landsk. 105
15. Febr. Alen, Qvilder i,'/»). Afgiften tilfalder alle Sysselets 12 Repper.
------¦¦> Jorden staaer under Sysselmandens Opsyn, og oppebærer han
derfor endeel af Afgiften; jevnf. Johnsens Jaroatal S 237.
^1657^ Reskript til Befalingsmand Henrik Bjelke,
21. Mai. om Forfattelsen af en Jordebog, samt at hver
Sysselmand skal boe inden sit Syssel. Khavn
21. Mai 1657. — Publiceret og indfört i Althingsbogen
1658 (AHhingsbog 1658, Nr. 1) og paany 1668, tredie Gang
1682; Norske Tegn. X, 37; M. Ket. III, 65.
Frederik dcn Tredie &c. V. S. G. T. Vi bede eder
og naadigst villc, at I tilholder Sysselmendene paa vort
Land Island, at de under deris Syssels Forlabelse hver
udi sit Syssel strax lader forfatte en rigtig og fuldkom-
men Jordebog paa alt hvis Jordegods som lindis udi
hvert Syssel, vere sig af vort og Kronens Gods, saasom
Rloster- og Ombudsjorder, eller og af Domkirkernis eller
andre Kirkers Jorder, item ogsaa Odels og Böndergods,
hvera samme Jorder tilhörer, hvor dyre de ere, hvor
höie Landskyld af dennem gaar, og hvor mange Leie-
qvilder med hver Jord föíger, hvilkon Jordebog de til
Fougden paa for"« Land skal overlevere, at der efter
siden en fuldkommen Jordebog kan forfatlis.
Disligeste, at I alle Sysselmendene alvorligen til-
holder, at de verer tiltenkt enhver at boe udi sit Syssel
til des bedre at bctjene den gemene Mand ved Loug og
Ret, og voris og Kronens Tjeniste efter denne Tids Leilig-
hed at befordre, nnder deris Syssels Fortabelse, hvem det
ikke efterkommer, og derforuden at straffis som vore
Forordningers Overtredere. Dermed &c. — Skrevet paa
vorfSlot Kjöbenhafn den 21. Maji 1657.
3o. juni. Althings ¦ Resolution ang. Tiende ¦ Ydelse af
Fattiges Jorder. 30. Juni 1657. — j. irieijsens
Samling af Althingsböger i det kongelige Bibliothek; Skule