Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (411,5 KB)
JPG (340,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Beviuing paa Hanbel. 255
og Jens Böyssen voris Tolder her i vor Kjóbsted Kjöben-
hafn, med deris Interessenter, maa denne ene Gang paa
deres egen Eventyr beseile Vapnefiords Havn i vort Land
Island, og dcr de Vare, som de did henföre lader, ved
deres Fuldmegtige, eftersom han med Indvaanerne best
kan komme overeens, afhende og selge lade, hvorimod
de skal tiltenkt vere, de Vare, som de der igjen bekom-
mendis vorder, efter egen Erbjudelse her til Staden og
ingen andensteds före og opbringe la^le. Givet &c.
Hafniæ den 28. Maji 1660.
Bevilling fqr Jonas Trellund paa Hvalfangst 18. Juii.
tn. V. Khavn 18. Juli 1600. — Publiceret og ind-
fört i Althingsbogen 1661. Norske Reg. 10, 197; samtidig
verificeret Copie i Stiftamts-Archivet i Island, A. 105; M.
Ket. III, 72—74. — Bevillingen gaaer ud paa at tillade ham
i 20 Aar Hvalfangst og andet'Fiskerie under Island, «een Miil
eller halvanden nærmere eller videre fra Landet, eftersom han
det beqvemmeligst og best eragter»; at söge hvilkensomhelst
Havn for Storm og andre'Tilfælde; at han «ved en elleranden
Havn, som ved Grundefjord, Hafnefjord eller andensteds, hvor
han det beqvemmeligst eragter, Huse maa lade opbygge til
Fisk, Tran, Hvalfiskborder, Fiskeredskab og andet derudi at
accommodere og forvare, samt sine Jalauper, Baade, Skibe og
anden Fiskefartöi derhos at salvere»; fremdeles al kjöbe og
liente Rafn (Rogn). Derimod forbydes ham at drive Haudel
uden Lensmandens eller vedkommende Privilegiehaveres Til-
ladelse, under Straf af Varenes Confiscation, men dog uden
denne Bevillings Fortabelse. For Bevillingen skulde betales
2000 Rdlr. in specie i 5 Terminer, hvert 4de Aar 400 Rdlr.
— Laugmænd, Fogder og Sysselmend beordres til at tilholde
Indbyggerne at hjelpe hans Folk for billig Betaling.
Bevilling for Jonas Trellund, at kjöbe Fiske- id. Aug.
Rogn i Island. Khavn 14. Aug. 1660. —
publiceret og indfört i Althingsbogen 1661; Norske Reg. 10,
209; samtidig verificeret Copie i Stiftamts-Archivet i Island,
A. 1°5; M. Ket. III, 74. — Bevillingen Iyder paa 20 Aar, og
kvitteres han tillige for Forudbetaling af to.Terminer af Ge-