Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (380,6 KB)
JPG (324,1 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


260 Reskmpt apíg, Arvehyldingen.
1662." Reskript til Henrik Bjelke, angaaende bans
5~JanuarT Reise til Island. Khavn 5. Januar 1662. —
Siell. Tegn. XXXVI, 261.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Vider, at voris
naadigste Villie og Befalning er, at I retter eders Leilig-
hed efter udi tilkomracndis Foraar eder til vore Lande
Island og Feröe at begive, der voris naadigste Befalning
videre at efterkomme. Dermed &c. Hafn. 5. Januarii 1662.
29. Januar. Bevilling for tlet islandske Compagnie, at
tage Varer til den islandske Handel fra hvilket-
somhelst Sted de ville. Khavn 29. Januar
1662. — Siell. Reg. 25, 252.
Vi Frederjk den Tredie &c. G. A. V. at vi efter
underdanigst Ansögning og Begjering, saaog af Hcnseeude
til de sidste udstaudene besveriige Tider, saa vel som for
andre vigtige Aarsagers Skyld, naadigst haver bevilget
og tilladt, saa som vi og hermed bevilger og tillader, at
det her i Staden (vserende) islandiske Compagnie alene
detle Aar maa gjöre hvis Udreding som til den islandske
Seylatz for dennem saa vel som Islenderne kan fornöden
eragtes, fra hvad Sted de Varene best kan bekomme.
Givet &c. Hafniæ d. 29. Januarii 1662.
19. Febr. Bevilliug for Præsident Hans Nansen og
Medinteressenter paa Handel i ísland. Khavri
19. Februar 1662. — Norske Reg. 11, 150; M. Ket.
III, 147. — Bevillingen iyder paa Örebach, Kibbelvig, Vapne-
fjord, Husevig, ÖeQord, Kumbervog med Grönnefjord og Styk-
kesholms Havne, og er næsten ligelydende nied den under
30. Marts 16G1 anförte. — Under s. D. er lignende Bevilling
given Hans Pedersen Klein og Medintcressenter paa Stappen,
og Johan Steenkull og Medinteressenter paa Revet, Budenstad
og BereQord.
3. Marts. Commissorium for Grev Banizau, Skatmeste-
ren (Herr Hannibal SehestedJ, Cantzeler (Herr