Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (388,7 KB)
JPG (323,2 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


COMMISSOHIUM ABG. HiNDEI.EN. 261
Peder Retz), Kórbitz, Gabel, Miiller, at höre og 1662.
indkomine med Beretning om Trellunds Forelag. XTíartí
Khavn 3. Marts 1662. - Siell. Tegn. XXXVI, 282 b.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Eftersom vi
i
naadigst for got haver anseet de tilforne paa vort Land
Island givne Privilegier at afsliaffe og opheve, saa er
voris naadigste Villie og Befalning, at 1 Jonas Trellund
af Amsterdam, som ogsaa voris naadigste Bevilling haft
haver, for eder fordrer, til at höre hans Begjering og
Forslag, og os derom eders underdanigste Relation gjörer
til videre naadigst Resolution. Dermed &c. HafD. 3.
Martii 1662.
Bevilling for Johan Steenkul og Medinteres- 5 Marts.
senter, paa Handel i Island. Khavn. 5. Marts
1662. — Norske Re<?. 11, 157 b; M. Ket. III, 147. — Bevil-
lingen lyder paa Dyrefjords og Isefjords Havne, og er stem-
mende med de forhen udgivne af samnie Slags.
Forordning, hvorved det islandske Compagnie 7. Marts.
ophæves. Khavn d. 7. Marts 1662. - Sieii. Reg.
25, 531; Original-Aftryk «Forordningom det islandske Compag-
nie», uden Trykkested; M. Ket. III, 83; Holberg Danm.
Hist. III, 549.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V. at vi naadigst
haver for got anseet, det hidindtil privilegierde islandske
Compagnie, efter den Aarsag og Anledning samme Com-
pagnie self dertil liaver givet, aldelis at opheve, saa som
vi det og tillige med alle andre seidelis Privilegier, som
nogen af os hidindtil kan have erlanget, paa Island at
hándle cller seigk', hermed aldelis opheve, saa at Ud-
redningen herefter skal fkee her fra bemeldte voris
Residentz-Slad Kjöbenhafn alene, af dennem som derudi
ville participere, naar et nyt Compagnie igjen vorder
opreltet, dog at hvis dennem udi ncrverende Aar fra
dette vort Brefs Dato at regne, enten allerede bevilget