Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (409,3 KB)
JPG (344,3 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


262 FOItORDNING OM COMI'AGNIETS OpHÆVELSE.
1662. er, eller her efter ved sær Pas at did seigle bevilget
""^""jJTJT"' vorder, ved Magt bliver. Hvor efter alle og enhver
som vedkomraer sig haver at rette og forholde. Givit
paa vort Slot Kjöbenbafn den 7. Martii Anno 1662.
24. Marts. Missive til Jndbyggerne paa Island og Vest-
mannö'erne, angaaende Arvehyldingen, Khavn
d. 24. MartS 1662. — Canc. Arch. Concept i Missiver
1645—1800; Norske Tegn. XI, 67; M. Ket. III, 85; Kubr.
hos Fogtm. I, 71; udfærdiget i tre Iigelydende Gjenparter.
Frederik den Tredie &c. helse eder alle vore kjere
troe Undersaatter, Superintendenter, Laugmcnd, Provster,
Prester, Sysselmend, Laugrettismend, Bönder og menige
Almue, som bygge og boe over alt vort Land Island,
samt Vespenóe, kjerligen og evindeligen med Gud og
vor Naade.
Vi tvivler ikke paa den til voris kongelig Husis
saavelsom vore Rigers og Landes Flor og Velstand sig
strekkende, og ved Stendernis i voris tvende Riger Dan-
mark og Norge eendregtig og frivillig Samtykke gjorde
Forandring eder jo er bevist, nemlig, at voris tilforn
verende Valrige er paa os og voris kongel. Husis Arviu-
, ger saa vel Mand som Qvindelinien til eet frit fuldkom-
men og evigt Arverige perpetuerit, til hvilken Ende vi
med voris Posteritet. for Arvekonge solenniter i bemeldte
tvende Riger af samtlige Stendernis Deputerte ere blevne
hyldet, haver derfor ogsaa for raadeligt og got befunden,
den samme Hyldingseed vcd voris dertil forordnede Fuld-
megtige at ville med lige Solennitet af menige Landsens
Indbyggere der paa vort Land Island tage lade til Allhin-
get, som kaldis Exeraating, og dertil beramraet den 30. Juni
udi nerverendis Aar, til hvilken Ende vi haver afferdiget ner-
verende voris Commissarie, os elsltelig Herr Henrik Bjelke til
o s. v. at skulle paa bemeldte Tid ogSted paa vore Vegne an-
namme Arvehyldingseden af menige Landsens Indbyggere.
Thi er voris naadigste Villie og Befaling, at I retter eders
Leilighed efter, hver Superintendent og Laugmand udi