Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (387,2 KB)
JPG (322,0 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


MlSSIVE OM Arvehyldingen. 263
egen Person, og af Skalholt Stift tolv Provster og Prester, 1662.
hvoriblandt skal vere een af Vespenöc, item sex Provster jr"^f~"Tr'
og Prester af Hola Stift, med sig havendis Fuldraagt af
de andre, alle Sysselmend udi egen Person, to Laugrettis-
mend og to Bönder af hver Syssel, samt een af Vespenöe,
med nöiagtig Fuldmagt af de Andre som hjemme blive,
til forbemeldte Tid og Stcd visseligen at möde tilstede,
edcrs Arvebyldingseed at aflegge, saa og ved bem'" voris
Coraraissarie voris naadigste Villie og Mening ydermere
at forfare, hvortil vi formoder at 1 alle, som vore kjere
troe Undersaatter, cder godvilligen lader befinde, for-
sikkrendís eder mod saadan eders underdanige Hörsora-
hed paa al kougelig Gunst og Naade, thi haver I herudi
ingen Forsömmelse at tage, Hafniæ d. 24. Marts 1662.
Reskript til Hemik, Bjelke, at reise til Is- 25. Marts.
land for at modtage Arvehyldingseden m. v.
Khavn 25. MartS 1662. — Original i Stiftamts-Ar-
chivet i Island, A. 105; Norske Tegn. XI, 69 b; M. Ket. III,
87; Rubr. hos Fogtm. I, 72.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T. Voris naa-
digste Villie og Befaling er, at I med de förste Skibe,
som i dette Foraar begiver sig til vort Land Island, til-
skriver Undersaatterne der sammesleds, at de lader af
deris Middel forsamle og lil stéde, möde paa Exeraa-thing
den 30. Juni i nerverende Aar, paa hvilken Dag vi haver
berammet voris Arvehyldingseed af dennem at afleggis.
Saa og er voris naadigsle Villie og Befaling, at I
gjór den Anordning dcr paa Landet, at Falke bliver
fangen og Æderdun samlet, saa vidt mest bekommis
kau. Dermed &c. Skrevet paa vort Slot Kjöbenhafn
den 25. Martii 1662.
Reskript til Jonas Ti-ellund [qg Hans Nan- so. Marts.
sen], at indkomme med Plan til et nyt islandsk