Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (403,6 KB)
JPG (329,4 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


264 RESKnin ang. et Handeescompagnie.
1682. Gompagnie. Khavn 30. Marts. 1662. — Siell.
^nílarts. Tegn. XXXVI, 302 b; Rubr. hos Fogtm. I, 72.
Frederik den Tredie &c. V. G. T. Eftersom vi det
hidindtil i denne voris Residentzslad priviligerte islandske
Cornpagnie nyligen ophevit haver, og vi et nyt igjen her
sammesteds i dets Sted at lade stiftc naadigst sindet cre,
da er voris naadigste ViJlie og Befalning, at du et nd-
förlig Opselt til voris naadigste videre Resolution for-
ferdiger, hvorledis du underdanigst formener, at samme
ny islandske Compagnie bcst hcr igjen kunde oprettis, og
derhos omslendigligen spccificerer, hvad Capital du under-
danigst eragter, samt andre Reqvisita, til dets behörig
Stiftelse at fornöden gjöris. Dermed &c. Hafn. 30.
Martii 1662.
2. Aprii. Reskript til Grev Rantzau, Herr Hannibal
Sehested, Peter Retz, Có'rbitz, Christoffer Gabel
og Henrik Múller, at communicere Hans Nan-
sen Trellunds Forslag. Khavn 2. April 1662.
— Siell. Tegn. XXXVI, 303.
Frederik den Tredie &c. V. S. G. T.- Voris naadigste
Villie og Befalning er, at I os elskelig Hans Nansen &c.
communicerer hvis Forslag som Jonas Trellundaf Amster-
dam anlangende Skibbygning og Trafiquens Tiltagelse her
i -vore Riger og Lande gjort haver, og derpaa sær Privi-
legier er begjerendis: og derfor at foruemme, om noget
der udi findcs som denne Byes Commercicr og Fremtarf
samt det gemene Beste kunde hinderlig vcre. Dermed
&c. — Hafn. 2. Aprilis 1662.
5. Aprii. Forordning ang. Gyldighed af Part-Overdra-
gelse i det islandske Coínpagnie. Khavn 5.
April 1682. — Siell. Reg. 25,271; Rubr. hosFogtm I. 72.
Vi Fredcrik, den Tredie &c. G. A. V. at eftersom
for os underdanigst andragis, hvorledis de lleste af det
islandske Compagnies Participanter en stor Dcel til Com-