Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (406,4 KB)
JPG (335,9 KB)
TXT (1,9 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


FoROItDNWG ANG. COMPAGNIET. 265
pagniet skyldig ere, imod hvis de der udi participere,
uanseet ingen udi Compagniet formenis videre at tilhöre
end hvis han tilovers haver, naar Compagniet for hvis
det hos hannem tilkommer betalt er; da paa det Treite
og Vitlóftighed, som imellom Participanterne formedclst
Adskillielse eller nogen deris Parters Afhendelse og Over-
dragelse sig derover kunde foraarsagis, saavidt muligt
kunde forekommis, haver vi naadigst for got anseet derom
saadan Anordning at gjóre, at om nogen Participant sin
Part, som han i bem" Compagnie findis antegnet for, ved
Kjöb, Pant eller i andre Maader vil afhende og overdrage,
da skal saadan hans Afhendelse og Overdragelse ei videre
ansees eller gjelde, end saa vidt han i Compagniet kan
tilkomme, naar han hvis han der imod til Compagniet
skyldig er afbelalt haver. Hvorefter &c. Hafn. 5.
April 1662.
Bevilling for den jslandske Handels Partici- 10. Aprii.
panter at sende et Qrlogsskib til Island og Færö.
Khavn 10. April 1662. — Norske Reg. 11, 169 b;
M- Ket. III, 94.
Vi Frederik den Tredie &c. G. A. V., at cftersom
samtlige Participanter udi det islandske Compagnie hos
os underdanigst haver ladet andrage og begjere, at det
dennem maalte bevilgis at udrusle og straxen til vore
Lande Island og Feróe henskikke et Orlogsskib, til at hindre
en og anden Indpas, som dennem imod deris forundte
Privilegier af voris egne saa vel som fremmede der under
Landene sltal skee: da haver vi paa forbemeldte islandiske
Compagnies Participanters underdanigste Ansögning og
Begjering naadigst bevilget og tilladt, saa og hermed be-
vilger og tillader, at de straxen et Orlogsskib maa udrede,
og det til bemeldte vore Lande Island og Feröe henskikke,
til at tage (vare) paa alle og enhver, voris egne Under-
saatter saa vel som Fremmede, som for""1 Lande befindis
at besegle og gjöre forne Compagnic Indpas og Afbrek,